På grunn av den ordinære toggangen må arbeidene på deler av strekningene utføres om natten. Arbeidene kan medføre støy- og støvproblemer for nærliggende bebyggelse. Arbeidene gjennomføres alle ukedager, inkludert helg.

Varsles

Prosjektet varsler naboer med sms-varsling etter nærmere vurdering, spesielt i forhold til varighet. Stort sett er dette arbeid som forstyrrer i kort tid da det er kontinuerlig fremdrift på arbeidstogene.

Arbeidet omfatter:

- Ballastsupplering hvor det kjøres ett tog med ti ballastvogner, som tømmer ny ballast i
sporet. Arbeidene utføres av Infranord. I tillegg kommer opplasting av pukk. 
- Sporjustering der det kjøres ulike typer maskiner for justering av spor, punkter og
sporveksler. 

På Dovrebanen vil arbeid foregå i kortere perioder i tidsrommet fra 18. april til den 4. oktober.