Det forteller leder for flyktningtjenesten i Stange, Bente Habberstad Ryen.  Det er ventet flere flyktninger til Stange framover. Nå er det spesielt mennene som kommer etter. Noen av de har også med seg barn.

Har du boliger til flyktninger kan du bruke dette skjemaet.

Kan stoppe opp

Integrering- og mangfoldsdirektoratet har bedt Stange om å ta imot 150 flyktninger i 2022. Dette gjelder i hovedsak flyktninger med kollektiv beskyttelse fra Ukraina. Det kan komme en økt anmodning om bosetting til Stange kommune.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har nå justert opp planleggingsprognosen for antall flyktninger fra Ukraina fra 32.000 til 37.000, mens nedre scenario er økt fra 25.000 til 30.000.

Men for at Stange skal kunne ta imot flyktningene, trengs flere private boliger.

- Det stopper opp dersom vi ikke får flere boliger, sier Habberstad Ryen. Hun understreker at det ikke er kommunen som er leietaker, men hver enkelt flyktning.

Hun oppfordrer private utleiere til å melde seg.

Her finner du viktig informasjon om Ukraina.