Det blir heller ikke anledning til å ha TikTok/Telegram på private telefoner som har kommunale IT-løsninger installert for eksempel email og Teams.

Anbefaling

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) har vurdert at TikToK og Telegram ikke bør installeres på offentlig ansattes tjenesteenheter som mobiltelefon, PC eller nettbrett og som er tilknyttet virksomhetens digitale infrastruktur eller tjenester. For Stange kommunes del kan det være for eksempel Teams og/eller epost.

Mange offentlige virksomheter og andre kommuner har allerede fulgt NMS sin anbefaling og Stange kommune ser ingen vektige grunner til ikke å følge disse.

Eiere

Appen TikToK eies av det kinesiske selskapet ByteDance og Telegram eies av et russisk selskap.

Anbefalingene fra nasjonale sikkerhetsmyndigheter handler om den totale mengden informasjon disse appene kan samle inn om deg og hva disse selskapene kan gjøre med informasjonen knyttet til dataangrep. Det handler også om potensialet i å bruke menneskelig sårbarhet til for eksempel utpressing.

Både Etterretningstjenesten og PST har advart mot disse appene i sine siste vurderinger, og ser Russland og Kina som de fremste trusselaktørene mot norske sikkerhetsinteresser.

Det kan være særskilte grunner til å kunne kommunisere gjennom TikTok med brukere. Slike tilfeller vil bli spesielt vurdert og eventuelt installert på seperat telefon/nettbrett.