- Vi er stolt over resultatene, sier virksomhetsleder ved Ottestad helse- og mestringssenter, Ane Frydenlund.

Over landsgjennomsnittet

Undersøkelsen er utført i desember og tar for seg en rekke områder som:

  • Trivsel som for eksempel at beboerne føler seg trygge og trives.
  • Brukermedvirkning som å stå opp når en vil.
  • Respektfull behandling som at verdigheten blir ivaretatt.
  • Informasjon som at de ansatte snakker klart og tydelig. 

Helhetsvurderinga til beboerne er et gjennomsnitt på 5,4 mot landsgjenomsnittet på 5,2. Også blant pårørende er tallene svært sterke, over fem og over landsgjennomsnittet. Skalaen går til seks.

- Gjør mye rett

Frydenlund og virksomhetsleder ved Stange Helse- og omsorgssenter, Ellen Nordli, er svært fornøyd med resultatene.

- Vi er veldig stolte av dette. Det er motiverende for oss som jobber her at resultatene er så gode. Det er en bekreftelse på at mye av det vi gjør er rett, sier Ane Frydenlund.

Hun skryter også av pårørende som engasjerer seg og mange frivillige som bidrar.

Hun får støtte av beboer Bjørn Haugsrud som bor tre uker hjemme og tre uker på Ottestad helse- og mestringssenter.

- Maten er nesten like god som hjemme. Den er veldig god, sier han. 

Jan jobbet 40 år som konduktør i NSB og vet derfor hva god service er.

- Og her er det god service, sier Bjørn som føler at han både får ha det privatlivet han trenger, og fine aktiviteter som å dyrke og passe på blomster, noe han er godt kjent med som tidligere småbruker.

Glad for å bo i Stange

Også pårørende gir toppkarakterer i undersøkelsen.

Reidar Søsveen har sin kone ved Stange helse- og omsorgssenter.

- Jeg er glad jeg bor i Stange. De ansatte virker håndplukket, sier han.

Han skryter spesielt av at det er mye aktiviteter for beboerne.

Randi Wolden Østbakk har sin mor ved Ottestad helse- og mestringssenter.

- Hun er god ivaretatt. Det er en positiv og fin kultur med blide ansatte. Det er også lege her hver dag som tar med pårørende i diskusjonen. 

Hun syns også det er flott at de ansatte tar pausene sine ute i oppholdsrom, og dermed er tilgjengelige.

Hun er veldig fornøyd, men syntes det var vanskelig å svare på noen få spørsmål, som leggetid. Selv om moren sier at hun vil legge seg, så kan det være fordi hun ser at det er vanskelig å gjøre annet utifra vaktplaner og ressurser.

Therese Johansen som jobber ved Ottestad helse- og mestringssenter, sier hun gjerne skulle ønsket seg enda mer tid.

- Men vi føler at vi gjør en god jobb sjøl om vi har det travelt. Og vi gjør så godt vi kan, smiler hun.