I 2023 deltok 4384 personer på stolpejakt i Stange og til sammen var disse innom og registrerte 73 848 stolper. Det er en veldig stor økning fra i fjor da det var 2978 deltakere, til tross for at det har vært store perioder med mye regn og at stolper i Ottestad sto under vann da Mjøsa flommet over.

Det gir en økning på hele 1400 deltakere!

Mest besøkt

Det var 40 stolper utplassert i Stange, hvorav 20 stolper på Ottestad vest, 10 stolper i Åsbygda og 10 stolper i Stange sentrum. 574 personer var innom alle disse 40 stolpene, mens hver av alle deltakerne i snitt besøkte 17 stolper hver. Den minst besøkte stolpen hadde så mye som 991 besøk, og den mest besøkte stolpen hadde 2478 besøk. Stolpene i Stange sentrum og Ottestad vest var mest besøkt med et vidt spenn på rundt 1500 – 2500 besøk på de ulike stolpene.


Samarbeid med brannvesenet

Årets stolpejakt har vært et tett og godt samarbeid med Hedmarken brannvesen. 

Forebyggende avdeling i brannvesenet har i stor grad bidratt med premier og informasjon om forebyggende brannvern på stolpene. Da de som jaktet på stolper scannet QR-koden fikk de opp viktig informasjon om forebygging av drukning ved stolper ved vann, forebygging av skogbrann ved stolper ved gapahuker og bålplasser osv. I tillegg har det blitt hengt opp synlige plakater med slik informasjon der folk ferdes på tur

For å lokke barnefamilier ut har Bjørnis beveget seg rundt på noen av stolpene gjennom sesongen.

En av deltakerne av årets Stolpejakt ble trukket ut til å vinne et besøk på Hamar brannstasjon for en familie. På mandag var denne familien på Hamar brannstasjon og fikk møte Bjørnis samt se stasjonen. Det var svært godt mottatt av barna.

Premiene

Det ble trukket ut 23 vinnere av ulike premier:

 • 10 x fri inngang for «deg og en venn» til svømmehallen i Ottestad:

Marit Lillejordet, Aud Olsen, Jane Grinaker Engebakken, Unni Måna, Trine Alfei Iversen, Lillian Larsen, Viktor Martinussen, Tove Elin Tveit, Nils Asbjørn Kant, Sissel Halvorsen.

 • 2 x gavekort Atlungstad Brenneri (verdi kr 1 000):

Marit Larsen og Geir Langseth.

 • 1 gavekort for overnatting i Konglehytta (verdi kr 2 450):

Per Arne Espen Knutsen.

Premier fra brannvesenet:

 • Besøk på brannstasjonen for en familie (og en Bjørnis sekk):

Anne Bjerkli Langberg.

 • Tursekk med div. turutstyr, brannvarsler og slukkespray:

Ann Kristin Gravberg Taskerud.

 • Bjørnisbok, aktivitetshefte og Bjørnis-lue:

Tonje Starvik.

 • Bjørnislue og aktivitetshefte:

Kim Andre Østhagen.

 • Bjørnis bamse:

Karl Martin Reppe.

 • Brannteppe:

Ivar Huse.

 • Røykvarslere:

Per Arne Haugsjordet.

 • Slokkespray x 3 stk (en til hver av følgende vinnere):

Anne Berit Nymoen, Asbjørn Skramstad og Finn Ottinsen.

Trekningen foregikk på kulturkontoret med Marita Karlsen (Tjukkasgjengen), Bodil Frydenlund (Vallset/Stange O-lag), Jørn Haugen og Harald Nordbye (Ottestadstien) og Marianne S. Kråkmo (rådgiver for idrett og friluftsliv i kommunen) til stede.