Av-og-til er en alkovettorganisasjon. Alkovett er å tenke gjennom om man skal drikke og hvor mye man skal drikke i ulike situasjoner.

Påvirker mye

Ordføreren trakk fram at alkoholbruk påvirker mange deler av samfunnet. Visste du at:

  • 90.000 barn har en mamma eller pappa som drikker for mye? Alkohol rammer ikke bare dem som drikker, men også pårørende.
  • Hver fjerde 10. klassing har vært beruset det siste året? Ungdom og alkohol kan være en farlig kombinasjon.
  • 14.000 kjøreturer gjennomføres i alkoholrus hver eneste dag?
  • 2 av 10 nordmenn drikker på en måte som kan skade en selv eller andre?
  • Alkohol øker risikoen for mer enn 200 sykdommer? Blant dem er flere typer kreft, hjerteproblemer, demens, angst og depresjon.

Oslo Economics har beregnet at alkoholbruk koster samfunnet opp mot 100 milliarder kroner i året gjennom tapt helse og livskvalitet, sykefravær og kostnader til helse- og velferdstjenester.

Mye å tjeneStange signerte avtale om forebyggende alkoholarbeid.

Samfunnet har derfor mye å tjene på å forebygge skadelig alkoholbruk.

Av-og-til samarbeider derfor med 59 kommuner om god folkehelse og godt alkovett lokalt – for å bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle.

I 2023 har Av-og-til sitt kommunesamarbeid 20 års-jubileum. Over 1,2 millioner nordmenn bor i en Av-og-til kommune i dag, og sammen jobber vi målrettet for at 

flest mulig skal ha et bevisst forhold til alkohol. Alkovett handler om å ha et reflektert forhold til alkoholvanene sine, og om å tenke gjennom om man skal drikke og hvor mye man skal drikke i ulike situasjoner.

I kommunesamarbeidet tar vi i bruk ressurser som Av-og-til utvikler – brosjyremateriell, foredrag, filmer, rollups, FB-annonser, og jobber på flere arenaer for å øke bevisstheten rundt folks egne alkoholvaner.

I Stange kommune har vi to kontaktpersoner for Av-og-til:

Sunniva Skar Tangen: linn.sunniva.skar.tangen@stange.kommune.no og

Miriam Schytte: miriam.schytte@stange.kommune.no