Anledninga var inspirasjon og opplæring av Fysisk Aktiv Læring(FAL).

Dette er en undervisningsmetode der barna lærer fag, samtidig som de bruker kroppen i fysisk aktivitet.

Vallset-lærere på besøk på Lilleborg skoleTilgjengelig for alle

Frisk Framtid i Stange kommune er et prosjekt for styrking av skolehelsetjenesten. Fokusområde er vektstoppfølging og ønske om å flytte fokus fra reparasjon til forebygging. Helsedirektoratet har anbefalinger for barn og unge om redusert stillesitting, og at de er minst 60 minutter fysisk aktive daglig. I prosjektet jobbes det for at dette kan bli tilgjengelig for alle barn i Stange kommune. Skolen ble da en naturlig arena å vende seg til.  Ikke bare er det råd fra Helsedirektoratet, men nyere forskning som bygger opp under økt læringsutbytte der barn er fysisk aktive i løpet av skoledagen.

Vallset skole, med rektor Tanja Witchen i spissen og en stab engasjerte lærere, har etter egne erfaringer og inspirasjon fra Frisk Framtid satt FAL på timeplanen. Minst en økt per uke med FAL er på planen og tid til erfaringsutveksling i staben på jevnlige møter. I oppstartsfasen ble det brukt tid på å utvikle og dele opplegg.

Gir mange muligheter

Nylig var de fire lærerne Anne Birgitte Hekne, Caroline F. Skjellet, Silje Daarstad og Kristine Småbrekke Gjerstad sammen fysioterapeut Gunvor L. Maagaard på Lilleborg skole i Oslo for å dele kunnskapen sin.

De mener at det ikke medfører mye jobb. Når man først har fått hjernen i denne modusen, så går planleggingen lett. Det gir mange muligheter. Man kan dele gruppa og jobbe mer intenst. Man kan bruke det både inne og ute man kan bruke det i gymtimer. Man kan differensiere i én og samme aktivitet – tilpasset opplæring i ordinær opplæring uten at det er så synlig for elevene.

De påpeker at elevene blir mer delaktige. De blir  mer aktive , mer mottakelige og får mer bevissthet til sin egen læring.   Elever som har mye «bobler» i kroppen, fungerer bedre i FAL fordi der er det lov til å boble litt – det skal ikke være stille i FAL.  Det gir mestringsfølelse. 

Og det er ikke så synlig når man «feiler».

- Elevene får knagger å henge kunnskapen på når de får jobbe praktisk med teorien, eller de forstår teorien bedre, om vi introduserer et tema gjennom FAL. 

Flere lærer bedre ved å være aktive – og det lekbaserte gjør elevene mer motiverte.

- Vi ser at elever som har strevd litt motorisk får bedre bevegelse, forteller de.