Det er en uavhengig jury med medlemmer fra KS ( Kommunenes Sentralforbund og Handelshøyskolen i Innlandet) som har gått igjennom  viktige dokumenter fra norske kommuner. Og Stange ble altså vurdert til å være blant landets ti beste i prisen for beste kommunale virksomhetsstyring.

- Det er god grunn til å gi oss et klapp på vår egen skulder for dette. Det er mange som har bidratt og i fellesskap har vi gjort en god jobb, sier økonomisjef Torill Hoel i Stange kommune.

Hun mener nomineringa viser at Stange har klart å vise at ting henger sammen og at poltitiske vedtak, mål og gjennomføring henger sammen.

Blir gjennomført

En viktig moment i kåringa er at kommunens har gode systemer som sørger for at politiske vedtak og prioriteringer faktisk blir gjennomført der tjenestene faktisk blir produsert. De beste kommunene har gode prinsipper for ledelse og hvordan virksomheten styres. Noen av kriteriene er arbeidsgiverpolitikken, digitalisering og innovasjon. Juryen har sett på tre dokumenter, kommuneplanens samfunnsdel, handlings- og økonomiplanen og årsrapporten, samt terialrapporten.

De tre kommunene som ble nominert helt på topp var Fredrikstad, Kongsberg og Kristiansund. Sistnevnte stakk av med prisen.