Søk om fornyelse eller oppstart av nytt salgs- eller skjenkested

Søknadsfrist er 15.mars 2024.

Sakene skal behandles i  møte i Stange kommunestyre den 19.juni 2024.