Stange kommune gjennomfører et retakseringsprosjekt i 2024. I tidsrommet fra 15. april til 12. juli vil våre besiktigere besøke eiendommer som ikke har fått fastsatt Skatteetatens beregnede markedsverdi. De fleste er fritidsboliger eller landbrukseiendommer.

Trivelige folk

Den jobben har Odd Halvar Nilsen og Kristian Harildstad fått. I forkant har eierne fått et brev om at de kommer. Med seg har de nettbrett med opplysninger om eiendommene.

- Vi kjører rundt i kommunen. Prater med folk og registrerer alder, tilstand og beliggenhet, forklarer Kristian.

De to trives med jobben.

- Vi blir godt tatt imot. Det er mange trivelige folk, sier Odd Halvar.

Han er glad i å gå turer, og får rikelig med mulighet til det i denne jobben.

- Det er interessant og variert, en får være sjølstendig og rørt seg mye.

Og begge poengterer at de har en trivelig sjef i Per Hauge.

På nyåret

Jobben skal pågå fram til 12. juli. Brevet om ny takst kommer på nyåret der det er anledning til eventuelt å klage.

I tillegg er det 271 næringseiendommer som skal få ny eiendomsskattetakst. Det blir engasjert et takseringsfirma til å taksere næringseiendommene. Informasjonsbrev til eier av næringseiendom blir sendt ut i mai. Våre besiktigere vil vurdere eiendommens tilstand og dokumentere den med bilder. Huseieren behøver ikke å være tilstede under besøket.