«Huskeprisen» ble delt ut under "Aldring i Norge-dagene" som ble arrangert på Oslo Kongressenter 6. – og 7. desember i fjor.

- Frivilligheten er satt i system på en god måte, sa juryleder Kari Midtbø Kristiansen da prisen ble delt ut.

Gjennom et stort antall timer har Stein Bjerke filmet den frivillige innsatsen som har blitt til filmen du kan se her, blant annet med frvillig Stein Breck:

 

Satsing på frivillighet

Takket være den fantastiske innsatsen av frivillige på Stange helse- og omsorgssenter (SHO) er tiden snudd fra en «før-» til en «nåtid».

I 2019 utvidet SHO tjenestetilbudet med en nyopprettet aktivitørstilling 100% for å ivareta aktivitet og trivselstilbudet for sine beboere. Sentralt i stillingen var å legge til rette for aktiviteter og å skape gode øyeblikk for beboere i samarbeid med frivilligheten. Tilværelsen for beboere og personalet på senteret er radikalt endret. I dag preges tilbudet av et mangfold av aktiviteter og opplevelser.  Et kreativt samarbeid har omsatt utradisjonelle tanker til aktiv handling. Et tett samarbeid med frivillige organisasjoner, kommunale etater og næringsliv i kommunen har skapt resultater, og SHO er blitt et sted hvor beboere og nærmiljøet gjennom et mangfold av aktiviteter.  

Ville lage film

Aktivitøren har ledet endringsarbeidet. Hun fyller en av de viktigste oppgavene, nemlig å være kontaktpersonen for de frivillige. Frivillige blir sett, hørt og anerkjent for den innsatsen de gjør.

Aktivitøren ville dokumentere hva som skjer i «nåtid» ved SHO. Hun tok initiativ til filmen for å vise hva et verdifullt samarbeid mellom ulike aktører kan føre til av nye og endrete tilbud og aktiviteter der frivillige har en sentral plass.  

En ansatt sier det slik: 

Her på sykehjemmet har vi fått en hverdag før og etter, før og etter vi fikk frivillighet inn. Frivillige gjør at jeg slipper å ha dårlig samvittighet for at jeg ikke strekker til, for jeg vil så gjerne gi pasientene mine opplevelser, men i hverdagen min som sykepleier så har jeg ikke tid til det.

Du kan og følge aktivitetene til Stange helse- og omsorgssenter her:

https://www.instagram.com/stangehelseog/

En pårørende: 

Frivillige er en kjempe viktig ressurs for beboere.