SSB presenterte onsdag befolkningstallene for fjerde kvartal. I Stange økte antallet innbyggere med 106.

Nest mest

Årsaken til veksten er innenlandsk tilflytting og innvandring. Stange hadde den nest største økninga i regionen.

For de andre kommunene i regionen var tallene slik, som vi også gratulerer med gode tall:

Hamar 152

Gjøvik 104

Lillehammer 97

Ringsaker 29

Løten 0

Eidsvoll 125

Nannestad 179

Ullensaker 317

I likhet med de andre kommunene hadde Stange et fødselsunderskudd ( -14) i fjerde kvartal. Men Stange er den eneste kommunen som året under ett hadde et fødselsoverskudd ( 7) på Hedmarken.

Det bidra til at Stange økte med 249 innbyggere siste år. Kun Hamar med 497 og Gjøvik med 340 økte mer. Men alle kommunene i regionen kan glede seg over fine tall, og alle økte:

Lillehammer med 208, Ringsaker med 137, Løten med 93 og Elverum med 193.

Gledelige tallTruls Gihlemoen

Fungerende ordfører Truls Gihlemoen gleder seg over tallene:

- Vi har hatt en bevisst satsing på attraktivitet og markedsføring av kommunen. Det er en sammenheng mellom hvor mange som flytter hit og næringsutvikling, sier Gihlemoen, som gleder seg over at Stange er en av kommunene i regionen med størst vekst.

- Det er veldig positivt, sier han.