«Huskeprisen» ble delt ut under "Aldring i Norge-dagene" som ble arrangert på Oslo Kongressenter 6. – og 7. desember. Arrangør er Nasjonalt senter for aldring og helse. Prisen ble delt ut for fjerde gang.

Skaper meningStange helse- og omsorgssenter vant pris

Flere hundre deltakere i kongressalen fikk høre at mangfoldet av frivillige ved Stange helse- og omsorgssenter hver dag bidrar til at beboere og hjemmeboende får en dag med mening.  Og det er en rekke aktører som bidrar. Her kan du se den imponerende lista:

Se her: Alle de frivillige

Frivilligheten er satt i system på en god måte, sa juryleder Kari Midtbø Kristiansen.

Hun er daglig leder i Nasjonalt senter for aldring og helse. Kristiansen sier at juryen har lagt vekt på at frivilligheten på Stange er en viktig aktør for å skape dager med mening for eldre både i og utenfor institusjonen. Her er det dans, konserter og besøksvenner bare for å nevne noe.

De frivillige skal bidra på egne premisser, og føle seg velkomne og ivaretatt både før, under og etter sine aktiviteter. Ofte forholder frivillige seg til personer som mottar helsehjelp.

– Det er derfor også viktig at de ansvarlige for helsehjelpen sørger for at frivillige bidrar innenfor gjeldene lovverk og system og har tilstrekkelig opplæring i sin rolle, sier Kristiansen.

Hun påpekte at alt dette krever tett oppfølging og gode systemer, slik at aktiviteter drevet av frivillige blir en god og trygg opplevelse for alle parter.

- Dette ser det ut til at Stange helse- og omsorgssenter har fått til, sa jurylederen.

Ble overrasket

Flere av prisvinnerne var tilstede og visste ikke noe om at de fikk prisen.

- Vi ble overrasket. Dette var inspirerende, sier Annegret Mohr i Stange Røde Kors.  

Hun og de andre frivillige gir mye ære til aktivitør Anita Nysveen Romskaug som legger alt rette og ikke minst tar med ideer fra brukerne sjøl.

Nysveen Romskaug sjøl syns det hele var overveldende. Hun inviterer til et drodlemøte på hva premien på 10.000 kroner skal brukes til.

Nysveen Romskaug tror det høye antallet frivillige henger sammen med at det er åpent hus, og at senteret ønsker aktivitet og frivillige velkommen.

Huskeprisen er etablert av Nasjonalt senter for aldring og helse, og ble delt ut for første gang i 2019. Prisen skal gå til en person, en organisasjon, et lag, en gruppe, en arbeidsplass eller andre som har vist evne til å skape «dager med mening» for eldre. Aktivitetene kan enten rette seg mot hjemmeboende eller mot dem som bor på institusjon. Vi ønsker å løfte frem tiltak og aktiviteter for eldre med nedsatt fysisk funksjonsevne, de som har utfordringer med psykisk helse, de som har demens eller de som har andre særlige behov.

Huskeprisen består av 10 000 kroner og et kunstverk som representerer ugla Huske.