Den nye vaksinetypen fra Pfizer/BioNTech er forventet å bli levert til landets kommuner fra og med neste uke (uke 37). Dersom du har time for vaksinering med oppfriskningsdose denne uken, og du ønsker å vaksineres med den oppdaterte vaksinetypen, kan du selv flytte timen i Helseboka eller ta kontakt med kommunen (Se nederst i saken).

Bedre tilpasset

Vaksinene er oppdatert for å være bedre tilpasset variantene av koronaviruset som nå sirkulerer. Den oppdaterte vaksinetypen gir minst like god immunrespons (økt antistoffdannelse) mot det opprinnelige Wuhan-viruset og bedre immunrespons mot Omikron-varianten, sammenliknet med de opprinnelige vaksinene. Økt antistoffnivå vil trolig gi økt beskyttelse mot å bli smittet, men man vet så langt lite om hvor stor denne forskjellen er. Det er viktig å understreke at beskyttelsen mot alvorlig sykdom er like god både ved bruk av de opprinnelige vaksinetypene og de oppdaterte vaksinetypene.

Personer i de anbefalte målgruppene som nylig er vaksinert med oppfriskningsdose med opprinnelig vaksine, har allerede gjennom denne dosen fått styrket sin beskyttelse mot alvorlig sykdom, og trenger derfor ikke ytterligere ny dose med oppdatert vaksine nå.  Bivirkningene ved vaksinering med de nye vaksinetypene ser ut til å være de samme som ved oppfriskningsvaksinering med de opprinnelige vaksinene.

 De nye versjonene av koronavaksine er kun er aktuelle som oppfriskningsdose. Grunnvaksinering (dose 1 og dose 2) vil fortsatt foregå med de opprinnelige mRNA-vaksinene Comirnaty og Spikevax.

Digital bestilling via helseboka

62562015-hverdager 09-11

 Send epost