Romedal og Stange Almenning har  gått sammen med Stange kommune, og har nå fått landet en avtale med Telenor som betyr en mye bedre mobildekning i området. Store deler av kommunens skogsområder i øst er helt uten mobildekning. Romedal og Stange Almenning har vært opptatt av å øke sikkerheten i et område som brukes av stadig flere. 

Viktig

Med alt fra små badegjester til godt voksne skiløpere, bærplukkere, jegere og fiskere, er mobildekning en forutsetning for å få tilkalt hjelp om en ulykke skulle inntreffe. Mobildekning er også i økende grad blitt viktig også for tradisjonelle næringer som utmarksbeite der digital teknologi brukes for overvåkning av dyrene, eller sikkerhet og dataoverføring for entreprenører i skogsdriften.

For en kommune med store skogs- og utmarksarealer er det viktig å ta del i utviklingen for å vedlikeholde mulighetene for framtidig verdiskaping.

Avtale

Avtalen innebærer at Telenor skal bygge 5 nye mobilstasjoner og oppgradere 2 stasjoner. 

Disse nye mastene er på Kvitberget, Knavlberget, Maurstad, Haraset og Haukåsen. De som skal oppgraderes står på Trautskogen og Skjeseterberget. Haukåsen er allerede på plass og Haraset skal etter planen være oppe å gå i neste uke. Dette er master som Telenor tar for egen regning i og med at dette er områder der det også har vært kobbernett.

- Det er sjelden vi inngår så omfattende avtaler, sier moderniseringsdirektør Arne Christensen i Telenor.

Han forteller at for vanlig mobilbruk vil det nye nettet fungere godt for de som har abonnement knyttet til Telenors nett. Hos andre mobiloperatører vil det fungere godt å ringe nødnumrene.

Stange kommune søkte om midler til Hedmark fylkeskraft i 2021. Stange kommune fikk tildelt 7,2 millioner kroner. I tillegg til tildelte midler har Stange kommune satt av 2,5 millioner kroner til prosjektet, og Romedal og Stange Almenning kan også komme til å gå inn med midler i prosjektet.

Totalt koster prosjektet mellom 17 og 18 millioner kroner og skal være ferdig i 2024.

Almenningsbestyrer Gaute Nøkleholm er svært glad for at avtalen nå er i boks.

- Det har vært et mobilt ingenmannsland når du har kjørt igjennom bommene. Her har vi hatt en HMS-bekymring. Dette legger også til rette for framtidas beitebruk og det gjør sikkerheten bedre for alle som ferdes i skogen, sier han.

Det kan også etter at mastene er tatt i bruk være små lommer, uten dekning, men da gjelder det å ta seg til et litt høyere punkt.