Stangeprisen

Stangepatrioten Marita Karlsen har gjennom flere år, via sin Facebookgruppe Stange-sia, vært en viktig formidler av alt som foregår på kulturområdet innen vår kommune. Hun formidler om stort og smått fra alle deler av kommunen om begivenheter, arrangementer og hendelser. Hele det frivillige foreningsliv i Stange er hennes virkefelt. Hun har en utrolig kapasitet og oversikt og formidler alt med et positivt utgangspunkt. Alt dette arbeidet gjør hun av genuin interesse for kulturen og aktivitetene i kommunens foreningsliv, heter det i begrunnelsen fra forslagsstiller Jan Tyriberget. 

Stangeprisen er kommunens kulturpris som gis til noen som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i kommunen. Prisen ble første gang utdelt i 1976, og driftsutvalget var enstemmige i at Marita Karlsen fortjente prisen på 32.000 kroner i 2022.

Sammarsfjøset på MalungenKulturvernprisen

Årets kulturvernpris ble tiledelt Odvar Engen. Dette for hans store interesse for å
ivareta og restaurere gamle hus og gjenstander. Han har ryddet og merket gamle stier i Romedal almenning og satt opp tavler for at turgåere skal få informasjon om kulturminner om gamle sætrer og boplasser i almenning. 

I sommer kunne dugnadsgjengen i Romedal Almenning Turstilag, med Odvar i spissen åpne sammarsfjøset i Malungen fra 1777. Prisen ble første gang delt ut i 1998. Årets pris er på 32.000 kroner.

Kunstnerstipend

Til slutt kunne driftsutvalget dele ut årets kunstnerstipend. til Guro Skumsnes Moe. Hun er driver av Børsen kulturhus på Tangen, og søkte om stipend til å utvikle en komposisjon til åpningen av Børsen Kulturhus. Hun var en av fem søkere til årets stipend på 43.000 kroner. Kunstnerstipendet ble første gang delt ut i 2012.

Vi gratulerer alle prisvinnerne!

Les mer om priser og stipend her