Det har ikke lykkes Stange kommune å få noen til å brøyte og strø på store deler av Espa til vinteren. Dette gjelder Mikkel Saxlunds veg, Tylinvegen, Falletvegen, Stenbyvegen og skolen.

Nå håper vi at noen kan ta på seg dette oppdraget. Interesserte kan kontakte vegingeniør Maria Johnsen på:

911 59 892 

eller 

Maria.Johnsen@stange.kommune.no