- Kunst har en viktig rolle i samfunnet, og har mye å tilføre offentlige rom. Jeg opplever at dette kunstverket relaterer seg til stedet, til historien og befolkningen, og at det rommer mange av de kvalitetene som særpreger kommunen vår. Trevirket, symbolikken, uttrykk og utforming snakker til oss, og bidrar til å sette preg på Kjonerud som møteplass. Vi er svært takknemlige for gaven, sier kultursjef Kjersti Marie Krageberg. 

I 2018 ble det kjent at Sparebanken Hedmarks kunstfond ville gi Stange kommune en kunstgave pålydende en million kroner. Det er kunstfondet som håndterer prosess og utvelgelse, men i god dialog med kommunen som har fått komme med ønsker og innspill. 

- Stange kommune ønsket et kunstverk som kunne aktivere ulike målgrupper på ulike måter. Det synes jeg at dette kunstverket gjør på en svært god måte. Kunstverket snakker til unger i lek, til ungdommer som vil ha et sted og møtes, og til eldre som kanskje gjenkjenner objektene og vil føle en tilhørighet til historien, sier styreleder i Sparebanken Hedmarks kunstfond Wenche Sæthre Høye. 

Dette er også kunstnerens intensjon. 

- Jeg er opptatt av at kunst i offentlig rom skal tilføre kvaliteter og ha mening. Og jeg er opptatt av å tilføre et element av lek. I denne type oppdrag, der kunstverket skal plasseres i det offentlige rom, så er det viktig å gå i dialog med menneskene som skal oppleve verket og ta det i bruk, sier kunstner Erlend Leirdal. 

En fortelling om landskap og tilhørighet

Erlend Leirdal fra Trondheim er spesielt kjent for sine arbeider i tre. Leirdal har gjennomført en rekke kunstprosjekter for skoler og andre institusjoner, i tillegg til utstillingsvirksomhet. Som kunstner er Leirdal autodidakt (selvlært), og han har jobbet med trevirke hele livet. Hans arbeider er innkjøpt av blant andre Nasjonalmuseet, KODE og Norsk skogmuseum.

- Tre som materiale er spennende og det gir mange muligheter. Treverk endrer seg i møte med vær og vind, og treets grodde egenskaper kan gi ideer til eller føringer for utforming. Jeg bruker redskaper som kniv, øks og motorsag og bygger opp formene lag for lag, men selv om dimensjonene er grove så må arbeidet være nøyaktig. For meg er håndverket en del av historiefortellingen, sier Leirdal. 

Kunstneren tar gjerne utgangspunkt i en tittel eller et motto når nye kunstverk skal skapes. 

- Dette kunstverket har jeg kalt «Det store i det nære», som henviser til nærværet av en fortelling om landskapet og vår tilhørighet til bruken av det. Kunstverket er en presentasjon av fem treskulpturer som er montert til en sokkel som kan fungere som sitteplass og parkmøbel. Skulpturene, som er håndlaget i tradisjonelle tømrerteknikker, representerer bruksgjenstander og feirer storheten i hverdagen og kulturarven vår, sier Leirdal. 

Skulpturene, som har høyder opp mot 2,5 meter, viser en portal, en dykdalb (Duc d´alb) som bringer tankene til tømmerfløting, en kurv som beholder av grøden, en laup eller en tine, og hjulet som henviser til livssirkelen og de lange syklusene. 

En stemningsfull kunståpning

Kunståpningen plasserte seg fint mellom regnskurene, med både opphold og solglimt.
Kim Rysstad og Frode Berntzen stod for de musikalske innslagene, og satte en stemningsfull ramme rundt arrangementet med stev, Prøysen og «Så vidunderleg». 

Deretter ble overrekkelse og taler ved Wenche Sæthre Høye, Erlend Leirdal og varaordfører Paal Ravnaas. Arrangementet ble avsluttet med bevertning inne i hovedhuset på Kjonerud.   

Kjonerud som møteplass

Gården Kjonerud har fått sitt navn fra en Kjone, som var en tørkeinnretning for korn. Med bakgrunn i navneformen antas det at gården har sin opprinnelse et sted mellom 1050 og 1350. Jorda ble solgt til Stange kommune i 1964, og ble til tomter for mange av husene i nedre Bekkelaget. To store låver er borte, men den staselige hovedbygningen/kvitbygningen, fløybygningen og bryggerhuset står igjen og vitner om en annen tid. 

- Det har vært mye og ulik aktivitet på Kjonerud gjennom årene. For tiden er kvitbygningen under oppussing, og planen er å utvide bruken av stedet, innendørs og utendørs, som møteplass for befolkningen i området. I denne sammenheng har kunstverket en viktig rolle både estetisk og innholdsmessig, sier Krageberg.

- På vegne av Stange kommune så vil jeg rette en stor takk til Sparebanken Hedmarks kunstfond for dette flotte kunstverket, og for at de ivaretar det viktige samfunnsoppdraget det er å bidra til kunst i offentlig rom som gjør at mange av oss kan få tilgang til å oppleve profesjonell kunst i hverdagen, avslutter Krageberg.