Stange kommune tilbyr koronavaksine til alle innbyggere over 12 år. Dette gjelder første dose, andre dose og oppfriskningsdoser til de som er anbefalt eller ønsker det.

Vaksineringen skjer på Stange helsetsasjon, og time kan bestilles i helseboka.

Bestill time her

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 65 år og eldre, personer i aldersgruppa 18-64 som inngår i risikogruppe, og sykehjemsbeboere. 

Se Helsenorge sine nettsider for mer informasjon om hvem som er anbefalt å ta koronavaksine, hvilke vaksiner du kan få tilbud om og hvilke bivirkninger de kan gi.

Vaksine til barn

Barn mellom 12 og 15 år får tilbud om koronavaksinering med Pfizer. Ved oppmøte til vaksinering må det fremlegges samtykkeskjema signert av begge foresatte med foreldreansvar, og helseopplysninger må gis i samarbeid med en eller begge foresatte.

Samtykkeskjema finner du her

Barn mellom 5 og 11 år får også tilbud om koronavaksine, dersom foresatte ønsker det. Dersom det er ønskelig å vaksinere barn i denne aldersgruppen kan foresatte ta kontakt.

Oppfriskningsdose (dose 3) 

I tillegg til grunnvaksinasjon med to doser anbefales en oppfriskningsdose for alle som:

 • er 45 år og eldre 
 • tilhører risikogrupper 
 • jobber i helse- og omsorgstjenesten 

Friske personer mellom 18 og 44 år kan også få oppfriskningsdose. Det skal gå minst 20 uker mellom dose 2 og oppfriskningsdosen. 

Ny oppfriskningsdose (dose 4) 

Personer i aldersgruppen 18-64 år kan få en ny oppfriskningsdose (dose 4) hvis de selv ønsker det. Les mer på Folkehelseinstituttes sider

Ytterligere en oppfriskningsdose er anbefalt for:

(Publisert 17. mars 2023)
Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine til de som er 75 år eller eldre, og sykehjemsbeboere hvis det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine. Anbefalingen gjelder også om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. 

Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine. Anbefalingen gjelder også om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.  

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • organtransplantert
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner

 • organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)
 • immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
  • alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Anbefalingen gjelder også om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose.Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.  Det vil ikke bli sendt ut invitasjon til å bestille time i SMS eller brev. Alle som ønsker en ny oppfriskningsdose må selv bestille time digitalt eller per telefon.