Det er et sikkert vårtegn å treffe på en landmåler som måler inn fastmerker i nabolaget, gangstien eller helt utpå jordet. 

Uventede gjester på besøk

I noen tilfeller vil landmålerne ha behov for å sette et merke på bakken på din eiendom. Huset og hagen din får du ha i fred, men dersom du eier en vei eller annet egnet sted for signalering, kan det hende du får gjester på din eiendom.

Matrikkelloven gir lovfestet rett til å plassere signaler på privat og offentlig grunn. Du skal kunne regne med at de tar hensyn når de jobber.

Her skal det fotograferes

flyfoto-kart-2024Kartleggingen skjer gjennom Geovekst-samarbeidet. Det skal nå flyfotograferes utvalgte områder i elleve kommuner sør i Hedmark, til sammen 400 kvadratkilometer.
Hvis du vil se huset ditt fra oven, finner du dette på Norge i bilder. Her kan du også bla deg gjennom ulike bilde-lag som viser flyfoto fra forskjellige tidsepoker.

Les mer om årets kartlegging på Kartverkets sider.