Sammen med 11 andre kommuner har Stange kommune nå fått internasjonal anerkjennelse for bruken av GIS (Geografisk informasjonssystem, som er en teknologi som samler inn, analyserer, lagrer og presenterer geografisk informasjon).Prisutdelingen fant sted den 12. juli i San Diego i USA under ESRI-konferansen, verdens største konferanse for GIS-medarbeidere, med nesten 20 000 deltakere.

Oppdatert og tilgjengelig

Bruken av GIS-systemene på nye og kreative måter er hovedgrunnen til at Hedmark Kart nå har blitt tildelt en internasjonal pris innenfor fagområdet. Samarbeidet på tvers av de 12 kommunegrensene er også unikt i seg selv.

De samarbeidende kommunene inkluderer Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Elverum, Våler, Grue, Åsnes, Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger. Dette samarbeidet bidrar til å forbedre kvaliteten på kartdataene og sikrer at de er oppdaterte og tilgjengelige for både offentlige og private aktører.

Stor stasNæringstomter

Magnus Clausen og Per Alhaug jobber begge med GIS i Stange kommune.

-  Vi synes det er stor stas å få denne prisen og bli internasjonalt anerkjent innenfor vårt fagområde. Det er veldig motiverende å jobbe med GIS i Stange kommune og gjennom samarbeidet Hedmark Kart, sier de to.

De forteller at bruksområdet innenfor GIS utvides stadig slik at flere områder i kommunen, både publikum og ansatte, drar nytte av systemet og dataene.

- Veldig mye av det en kommune driver med i det daglige kan på en eller annen måte knyttes til en posisjon og stedfestes. På grunn av dette kan GIS-fagområdet bidra inn i veldig mange av kommunens ansvarsområder, sier Per Alhaug og Magnus Clausen.

Nyttig

Et GIS-samarbeid innebærer utviklingen av spesifikke applikasjoner eller tjenester basert på kartdataene. Dette kan være alt fra digitale kartportaler som gir tilgang til ulike typer geografisk informasjon, til spesifikke analyser og visualiseringer av data for å støtte beslutningsprosesser i kommunene.

- Vi inspirerer hverandre innad i samarbeidet. Selv om vi er få fagpersoner i hver kommune, er vi en del av et stort og nyttig faglig fellesskap», sier Per Alhaug og Magnus Clausen.

Gjennom dette samarbeidet utveksles data og nye ideer som er nyttige for innbyggerne. Et kart er ikke bare et kart lenger. Det kan nå formidle informasjon langt utover eiendomsgrenser, veier og landskap. Kartet kan vise antall innbyggere i et område, hvilke typer hus de bor i, samt utviklingen i området, og mer.

KartløsningerPer Alhaug og Magnus Clausen.

Noen eksempler på praktisk bruk av GIS i Stange er 3D- og volum-modeller i arealplanlegging, kartløsninger for kontinuerlig oppdatering av bolig- og befolkningsutvikling, flomsonekart for visualisering av flomhøyder, egne informative kartløsninger for næringsområder og områdereguleringsplaner og flere andre nyttige data og kartløsninger tilgjengelig i kommunens kartportal.

Noen eksempler:

Informativ kartløsning over næringsområder

3D-modeller

Flomsonekart

Kartportal med oppdaterte kartdata og applikasjoner

Nominert

Leverandøren av ESRI-produkter i Norge; Geodata AS nominerte samarbeidet mellom kommunene og den innovative bruken av GIS til den nasjonale fyrtårnprisen i fjor. Deretter ble de nominert til denne 

internasjonale utmerkelsen av ESRI i år. Hedmark Kart-samarbeidet har virkelig skilt seg ut på en positiv måte.

Knut Fredrik Sæther fra Geodata AS gratulerer med prisen.

- Det er en stor glede å gratulere Hedmark kart med tildelingen av en velfortjent pris "Special Achivement in GIS Award" under verdens største GIS konferanse i San Diego, California, med over 18 000 deltakere. Det er fantastisk å se hva de har klart å utrette med Geodata Origo plattformen på kort tid.

Han legger til at det kommer ikke gratis, men som resultat av en god plan, hardt arbeid, kompetente folk og ikke minst et godt samarbeid kommunene imellom.

- Jeg ønsker også å takke for den viktig bidragsyteren dere har vært i utviklingen av vår skybasert lokasjonsplattform Geodata Origo og for at dere viser vei for andre kommuner i Norge», sier Sæther.

Under prisutdelingen var Stig Aage Melve og Kristin Eriksen fra Hamar kommune og Kay Henning Kleverud fra Sør-Odal kommune til stede for å motta prisen på vegne av samarbeidet.