Mandag 3. juni inviterte Etikknettverket i Stange alle ansatte og ledere i helse- og mestring til en markering i form av et fagseminar.

Etikknettverket i Stange er et nettverk for etisk kompetanseheving i kommunens helse- og omsorgstjenester, og har vært i drift siden 2012.

Fokuserer på brukerneSigurd Hagen fortalte hver sin historie om hva som blir viktig når alvorlig sykdom rammer.

"Hva er viktig for deg?" er et viktig spørsmål som fokuserer på tjenestemottakerens behov og ønsker. Det har fokus på å se tjenestemottakeren som et helt menneske og ta hensyn til deres individuelle situasjon.

På fagseminaret var Stangeinnbyggerne Trude Malmo Johansen og Sigurd Hagen invitert. De fortalte hver sin sterke individuelle historie om hva som blir viktig når alvorlig sykdom rammer, - også  i møte med lokalsamfunnet og i møte med helsevesenet.

Den innsikten de ga deltakerne, i hva som blir viktig når livet endrer seg drastisk, skapte stort engasjement og ettertanke.Trude Malmo Johansen fortalte sin sterke historie om hva som blir viktig når alvorlig sykdom rammer.

Etter samtalene hadde deltakerne etikkrefleksjon i grupper, med utgangspunkt i de to historiene de hadde hørt.

Etikkrefleksjon handler om å utforske verdier, se en sak fra alles perspektiv og ut fra det komme fram til hva som er det beste å gjøre. Etikkrefleksjon bidrar til både faglig og etisk skjønn, og øver verdibevissthet og verdisensibilitet.  

Spørsmålet "Hva er viktig for deg?" gir mulighet til å forstå unike behov og ønsker, noe som kan bidra til å tilpasse helsetjenestene bedre og styrke tjenestemottakernes opplevelse.

Arrangementets intensjon var nettopp å fremme tjenestemottakerens stemme, og gjennom det øke bevisstheten om viktigheten av individuelle behov i helse- og omsorgstjenestene.