Spillemidler er overskuddet fra spillene som administreres og drives av Norsk Tipping. Overskuddet fordeles til ulike allmennyttige formål.

Ta kontakt

Idrettslag, skytterlag, turstiforening og eventuelt andre godkjente søkere til spillemidler, må ta kontakt med kommunen innen 1. september. Send en e-post til Stange kommune v/kultur: post@stange.kommune.no

Vi kontakter deg for videre veiledning slik at søknaden er mest mulig komplett før den skal leveres innen 1. oktober. I tilfeller der søknaden er godkjent, men hvor søker ikke har fått tildelt midlene, må søknaden fornyes innen 1. oktober årlig frem til tildeling.

For å kunne søke om spillemidler, må anlegget være med i «Kommunedelplan for kultur, frivillighet, idrett og friluftsliv». Stange Idrettsråd har en viktig rolle i arbeidet med prioritering av spillemiddelsøknader.

Det er krav til at det legges ved en behovsvurdering til søknaden. Se vedlegg 7 på s. 102 i bestemmelsene om tilskudd for anlegg til idrett og fysisk aktivitet - 2023

Send inn søknaden

Alle søknader, inkludert gjentatte og fornyede søknader, leveres digitalt via anleggsregisteret.no. Søknadsfrist er 1. oktober.

Hvis du ikke fikk tildeling i fjor, husk at du må fornye søknaden!

Send inn søknad her

Veiledning og bestemmelser

Her finner du gode veiledninger til hvordan man søker spillemidler til;

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet: Vilkår og krav for å kunne søke spillemidler

Lokale kulturarenaer: Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer 

Les mer om tilskudd og støtte

Kontaktinformasjon:

Rådgiver for idrett og friluftsliv, og folkehelsekoordinator:

Marianne Stallvik Kråkmo (tlf: 45452450): marianne.stallvik.krakmo@stange.kommune.no

Kontaktpersoner Innlandet Fylkeskommune
Idrett og fysisk aktivitet
Lars Gotaas (tlf. 41106913):
lars.gotaas@innlandetfylke.no