Heidi har bred erfaring og kompetanse som skoleleder. Hun har blant annet fungert som rektor i mange år i Løten, samt hatt stillinger som avdelingsleder og assisterende rektor ved Jønsberg videregående skole.

Heidi brenner for at hvert enkelt barn skal mestre, lære, og ha en progresjon etter sine evner og forutsetninger.

Vi er trygge på at hun vil være en verdifull ressurs for både elever, foreldre, og ansatte ved Arstad skole, samt bidra til å videreføre den gode utviklingen og trivselen ved skolen.

Vi ønsker henne velkommen til Stange kommune.