Halmbrenning er en nødvendig del av driften til mange gårder, og det er tillatt i Løten, Hamar og Stange. Men det er klare retningslinjer å følge.

Unødvendige utrykninger

Jo Inge Westengen ved 110-sentralen sier de har altfor mange utrykninger ved halmbrenning hvert år. Dette skyldes særlig når det brennes nært for eksempel E6 og bilister ringer inn. Brannvesenet må sjekke ut dette, og dermed blir det mange unødvendige utrykninger hvert år, fordi brenninga er under kontroll.

- Vi må sjekke det ut. Vi kan ikke ta sjansen på noe annet, sier Westengen.

- Da blir brannvesenet opptatt med noe som ikke er noe. Det er unødvendig bruk av ressurser. Ressurser som kunne vært brukt på noe annet, sier avdelingsleder forebyggende i brannvesene Anders Undhjem Pettersen.

Reglene er klare. 110 skal ikke forhåndsvarsles ved halmbrenning, men skal varsles snarest dersom brannen kommer ut av kontroll.

Men for å unngå unødvendige utrykninger, ta kontakt med 110-sentralen ved større brenninger eller ved brenninger som  er godt synlig for publikum.

Undhjem Pettersen mener det er svært viktig at en er godt forberedt før en starter med halmbrenning.

- Ha kontroll. Samarbeid gjerne flere, og har du lite erfaring, spør naboen som har gjort det mange ganger, sier han.

Han understreker også at det er viktig at bonden er godt synlig når det brennes.

Klare regler

Reglene for halmbrenning finner du på hjemmesiden til Løten, Hamar og Stange kommune. Blant annet står det her om det å ta hensyn.

 • Før halmbrenning bør bonden (foretaket som forestår
  drifta) melde fra til nærmeste naboer om brenning, og
  spesielt der hvor det er kjennskap til at noen har astma
  eller allergi
 • Spesielle hensyn, inkludert varsling bør tas når brenning
  skjer i nærhet av skoler, barnehager, helseinstitusjoner
  og idrettsanlegg.

Landbrukssjef Jørn-Roar Follum sier at det er viktig å ta hensyn. Ikke minst bør en se an vindretning og når en setter igang hvis det er nært boligområder og der mange oppholder seg.

Dette er reglene

Avfall

Men våren er også en tid hvor noen kvitter seg med hageavfall og annet avfall på denne måten. Det er en helt annen sak. 

- Kvist og hageavfall skal leveres på gjenvinnga. For annet avfall trår forurensningsloven inn. Det skal ikke brennes, sier Undhjem Pettersen.