- Dette midlet som heter Dustex brukes i deler av kommunen gjennom 2022, sier vegingeniør Maria Johnsen. Vi sammenligner effekt med det vi tradisjonelt benytter som støvdempningsmiddel, salt med Dustex.

Lignin - naturens eget bindemiddel

Dustex er naturens eget bindemiddel, lignin. Dette finnes i grantrær, med egenskaper for å binde sammen trefibrene i grantrærne. Som grusbehandlingsmiddel benyttes dette til å dempe støvplagene, samtidig som det styrker toppdekke på vegen.

Kommuner over hele landet benytter dette produktet, og det har også tidligere vært benyttet i Stange, før det ble gått over til salt.

Stange kommune har i 2021 benyttet dette sammen med dypstabilisering av veg på Gollersrudkroken, Heggvegen og Sørbygdavegen, for å stabilisere vegene. I år benyttes dette i tiltaket på Gillundvegen.

Når dette middelet benyttes til dypstabilisering trenger det tid på å få satt seg, for å få full effekt av tiltaket. Hvor lang tid dette vil ha vil blant annet avhenge av nedbørsmengden, samt de ulike massetypene i grunnen.

- Effekten er ikke nødvendigvis synlig umiddelbart, og i enkelte tilfeller kan vegen oppleves verre i en periode, før den igjen blir bedre og man ser full effekt av tiltaket, sier Johnsen. Det er derfor viktig at det blir gitt tilstrekkelig tid. 

Området som er omfattet av Dustex forsøker et vestsiden av E6, fra Grevskapet i sør, til Bekkelaget i nord, samt Gollersrudkroken. Øvrige veger vil bli behandlet med salt, som tidligere år. 

Dustex er et naturlig bindemiddel, men kan fremstå som noe oljeaktig da det påføres. 
Dersom man får dette på bilen, må bilen skylles med kaldt vann. Det er en fordel å ta dette så tidlig som mulig, og at man kun benytter kaldt vann.