I dag var det startmarkeringen for dobbeltsporutbyggingen Kleverud-Sørli-Åkersvika gjennom Stange. Oppstarten ble markert ved at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård foretok den offisielle markeringen av at prosjektet med første salve i Hestnes-tunnelen.

Stor betydning

- Dette er en stor dag. Dette er kjempeviktig for Stange, sier ordfører Bjarne Christiansen.

Ordfører Bjarne ChristiansenNår dobbeltsporet skal stå ferdig i 2027 vil reisetida til Oslo kun bli en time til Hamar. Og det er kapasitet til to avganger i timen. I tillegg økes kapasiteten for godstransporten.

Christiansen peker på at dette betyr at Stange blir et enda mer attraktivt arbeids- og bomarked. Hamarregionen knyttes tettere sammen, og det gir økte muligheter for næringslivet og godsterminalen på Sørli.

- Dette betyr mye også for arbeidsplasser, sier han.

HestenestunnelenNye muligheter

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård påpekte også at dette gir folk og næringsliv i regionen nye muligheter.

- Det er helt avgjørende med en time reisetid og to tog i timen, sier Nygård.

Og prosjektet har store dimensjoner over seg. På den tre mil lange strekninga som bygges nå skal blant annet det som blir Norges lengste jernbanebru bygges over Tangenvika. Og der det bygges helt nytt spor, skal det gamle sporet tilbakeføres til landbruksjord.