Fredag tok Stange kommune over bygget som skal bli den nye felles ungdomsskolen for Stange og Romedal fra høsten av. . Entrepenør Martin M. Bakken viste fram den imponerende trappen i fellesarealet, auditorium, klasserom og rom til ulike fag.

ImponerteElevrådslederne Bettina Hagen Hågensen og Natalie Guldberg Rønning var imponert over den nye skolen.

To av de som var med på omvisning var elevrådsleder Natali Guldberg Rønning ved Stange ungdomsskole, og elevrådsleder ved Romedal ungdomsskole, Bettina Hagen Hågensen. De var veldig imponert over det de fikk se.

- Jeg syns det er et veldig bra fargevalg. Det er mye vinduer og dfet gjør det veldig lyst. Det vil ikke være noen som føler seg innesperret her, og en har tenkt på ulike elevers behov, sier Bettina. 

Hun syns de er en rød tråd og sammenheng i hele bygget.

Natali er enig.

- Det er en utrolig flott skole som er tilrettelagt for alle. Jeg syns det er fint at de også tenker på de som vil utdanne seg videre innen yrkesfag, sier Natalie etter blnt annet å ha sett sløydrom og kjøkken.

Gleder segDen nye Stange ungdomsskole.

Det eneste de syns er trist er at de ikke får gå på skolen sjøl, for de avslutter ungdomsskolen til våren. Men de gleder seg med elevene som skal gå her og tror de kommer til å like seg veldig godt

Bettina forteller at de hun har snakket med på Romedal gleder seg.

- De kjenner mange fra Stange og nå fpr de gå på samme skole istedet for hver for seg.

En annen som er imponert er ordfører Bjarne Christiansen. Han klippet snora sammen med de to elevrådslederne for å symbolisere at Stange kommune nå har tatt over bygget.

- Vi får en fantastisk skole. Jeg vet ikke om det finnes en finere skole på Hedmarken. Dette er et flaggskip, sa en stolt ordfører.

Ny ungdomsskole

MiljøDen nye ungdomsskolen.

Det er brukt mye tremateriale i bygget som framstår lyst og åpent innvendig.  Den admistrerende delen og undervisningsdel forbindes med et stort atrium som er byggets sosiale og sentrale hjerte. «Hjertet» inkluderer hovedinngang, fellesfunksjoner som sosial møteplass, kantine og bibliotek.

Og det er en stor og miljømessig riktig skole Stange kommune nå har tatt over. Den er fem-parallell og plass til 450 elever og 60 ansatte.

Bygget er på 6500 kvadratmeter.

- Et av de største byggene i Stange i moderne tid, sier eiendomssjef i Stange kommune, Bjørn Lunstøeng.

Det er også tatt mange grep for at bygget skal være miljømessig bærekraftig.

  • Vinduer med energiglass
  • Solceller på tak
  • Oppvarmingen baserer seg på vannbåren varme
  • Høy andel av trebruk i yttervegger, innervegger og byggfasade.

Bygget har en kostnadsramme på 322 millioner kroner og er på cirka 6500 kvadratmeter.

Den nye ungdomsskolen.