I kommunen er det cirka 3000 gatelysarmatur. Omtrent 550 stk armaturer blir nå oppgradert.

Det grønne skiftet

Områder hvor gammel armatur skal skiftes ut er i denne omgang er Starhellinga, Åsvang, Åsbygda og Vallset, samt deler av Tangen, Ilseng, Stange og Ottestad. Arbeidet i Starhellinga og Åsbygda  er ferdig.

Stange kommune er opptatt av å redusere energiforbruket, og energieffektiv belysning som LED er en enkel måte å minimere energiforbruk. Ved at armaturene bruker mye mindre strøm, vil det gi et positivt bidrag til det grønne skiftet, sier Atle Baklien som er seksjonsleder i drift kommunalteknikk.

Beregninger viser at utskiftning til LED vil gi en energireduksjon på 55 – 65 prosent.

Men utskiftninga gir ikke bare en miljøgevinst, det gir også bedre lys.

- De nye LED-armaturene vil ha en automatisk nattsenkning på 50 prosent, men dette vil ikke bli merkbart for «vårt øye». Områdene hvor det blir byttet til nye armaturer vil oppleve en vesentlig bedre belysning, sier Baklien.

Nattsenking på armaturene innebærer også at er det lite å spare på å koble ut gatebelysningen på nattestid.

Baklien forteller at noen vil legge merke til at alle armaturer skiftes ut, også eksisterende LED-armaturer, i de gjeldende områdene. Dette for å få en helhetlig lik armatur i hele områder. Eksisterende LED-armaturer som tas ned, vil bli gjenbrukt til utskifting av armaturer i andre områder.