På sosiale medier har det vært endel kritikk av dårlige veger ved Stange næringspark og på Åkershagen i Åkersvika.

Verre for å bli bedre

Fungerende ordfører Truls Gihlemoen (Frp) sier at vegene har vært dårlige i lang tid. Begge steder er vegene fra 70-tallet. Men nå er det anleggsarbeid for at vegene skal bli bedre.

- Det har vært et stort behov for å gjøre noe. Men det må bli verre før det blir bedre, sier Gihlemoen.

Han understreker at Stange kommune i fellesskap med entrepenør må sørge for at ulempene blir minst mulige i anleggsperioden.

På Stange Næringspark skiftes nå vann- og kloakk og det skal bli nye asfalterte veger. Men det betyr også graving og omkjøring.

- Det har vært en rivende utvikling i Stange næringspark. Stange er en næringsvennlig kommune og det betyr også at vi vil legge til rette for en god infrastruktur, sier Gilhemoen.

Det er fortsatt ledige tomter både i kommunal og privat regi i området.

Gihlemoen sier at Stange har en bevisst satsing på næringstomter i flere områder. Du kan se oversikten her

Han sier at det nå tas et kjempeløft.

Virksomhetsleder for kommunalteknikk Knut Hushagen føyer til at med flere, større og tyngre aktiviteter så møtes utviklinga nå med bedre VA og mer solide veger.

Han sier følgende om framdriften:

- Vi graver i vinter og i sommer skal vegene være oppe i til dels god stand. Asfaltering skjer i 2025.

StorsatsingÅkersvika Hageby

Også i Åkersvika er infrastrukturen gammel.

- Det var ikke mulig å bygge videre på denne, sier Hushagen.

Han understreker at kommunene er i løpende dialog med berørte begge steder.

Gihlemoen sier at det er en utfordring med daglig stor trafikk over et anleggsområde med legevakt, barnehage og tannlegetjeneste.

Men nå satser Stange kommune stort på området med utviklinga av Åkersvika Hageby. Totalt er det 13 utbyggingsområder på det ferdig regulerte området. Det utgjør over 800 boenheter på 150 mål. 

Åkersvika Hageby

Og da må ny infrastruktur på plass. Vann- og avløpsløsninger skal på plass i løpet av 2024, mens vegene skal være på plass med ny og moderne standard i 2025.

Mer om Åkersvika Hageby