Stange kommune skal etter planen ta over bygget til jul, og den skal være klar til bruk ved skolestart høsten 2024. Onsdag fikk formannskapets medlemmer se at arbeidet er i rute.

For mange

Bygget har en egen administrasjonsdel som strekker seg over to plan, samt auditorium.  Det blir tekniske rom i underetasje.  Det blir egen undervisningsdel med spesialrom i plan 1 og undervisning i plan 2 og 3. 

Og det er mange som vil ha sitt daglige virke her.

  • Det blir en femparallell skole, det vil si 15 klasser.
  • 450 elever
  • 60 ansatte

Det er brukt mye tremateriale i bygget som framstår lyst og åpent innvendig.  Den admistrerende delen og undervisningsdel forbindes med et stort atrium som er byggets sosiale og sentrale hjerte. «Hjertet» inkluderer hovedinngang, fellesfunksjoner som sosial møteplass, kantine og bibliotek.Nye Stange ungdomsskole

Bygget har en kostnadsramme på 322 millioner kroner og er på cirka 6500 kvadratmeter.

Miljø og klima

Det er tatt flere grep med tanke på at bygget skal være miljømessig bærekraftig.

  • Vinduer med energiglass
  • Solceller på tak
  • Oppvarmingen baserer seg på vannbåren varme
  • Høy andel av trebruk i yttervegger, innervegger og byggfasade.

Stange ungdomsskole