Det var onsdag 6. september at det svenske jordbruksverket og Statens Veterinærmedicinska Anstalt (SVA) meldte om at afrikansk svinepest er påvist på et villsvin som ble funnet dødt ved Fagerstad i Västmanlands län vest for Stockholm. Dette er i underkant av 200 km fra den norske grensen øst for Kongsvinger. Dyret er av ett av totalt sju villsvin som ble funnet døde i området. Beredskapen øker nå også i Norge.

Klart budskap

Mattilsynet har et klart budskap til jegere og andre som ferdes i naturen hvor de oppfordrer alle som ferdes i naturen i Norge til å melde fra til Mattilsynet dersom de finner syke eller døde villsvin. I Stange kommune er vi i ferd med å få på plass en god organisering rundt varsling og felling av villsvin. Ved observasjon av både friske, sjuke eller døde villsvin, varsles det til Viltnemndas vakttelefon: 959 13 734.

Oppfordring om å signere 

I Norge har man satt som mål at det skal det skal finnes så få villsvin på så lite område som mulig. Det finnes ingen begrensninger på jakt av villsvin, og myndighetene tillater også bruk av kunstig lys under jakt i åpent terreng eller ved åteplass, alt for å bekjempe spredningen. Det er hver enkelt grunneier som sitter med jaktrett på villsvin på sin eiendom, slik at hvem som helst kan ikke jakte hvor som helst. Derfor er et godt grunneier- og jegersamarbeid viktig for å hindre en bestand av villsvin og risiko for alvorlige og smittsomme sjukdommer.

I Nationen 7/9-23 siteres Ole-Herman Tronerud - Norges sjefsveterinær og fagdirektør ved Mattilsynets hovedkontor: For å nå målet i planen er det viktig med et utstrakt samarbeid mellom de som ønsker å jakte, og de grunneierne som har villsvin på egen mark. Så lenge viltet er regulert slik det er i dag er det kun ved et godt samarbeid med grunneier og jaktlag som man kan redusere både antallet og omfanget av villsvin i Norge, og vi oppfordrer til økt utskytning av villsvin i alle områder der de er.

Vi oppfordrer igjen grunneiere som har fått tilsendt avtale om felling av villsvin, men ikke har signert, om å signere denne.

For mer informasjon om påvisningen av afrikansk svinepest i Sverige kan det leses mer her:

Mattilsynet

Veterinærinstituttet

Svenska Jordbruksverket

Norsvin