Totalt var 20 av de 26 tilstede på markeringen i rådhuset. De ansatte hadde valget mellom gullklokke eller gavekort.

Det var ordfører Bjarne H. Christiansen som sto for overrekkelsen av gave og blomster.

Bildet: foran fra venstre: Anne Lundsbakken, Hilde Snapa, Tone Langberg, Mette Bakken, Bjarne H. Christiansen, Marianne Stenhaug, Mona Bugge Haug, Sigrunn Fallet og Åse Johanne Grundseth

Bak fra venstre: Knut Nilsen, May Britt Vestli Engen, Kari Frydenlund, Vera Tangen, Helle Johansen Bjørnstad, Tormod Helland, Øyvind Helland, Torleiv Oppen, Hege Haakenstad, Øystein Solvang og Svein Jota.

Disse var ikke tilstede på bildet; Stig Ekeberg, Kristin Johansen, Yngve Lille-Mæhlum, Mette Renolen, Berit Sel, Linda-Christin Stenhaug og Anne Lene Trosviken.