Vi varsler deg på SMS om hendelser på vann og avløp. Se her hvordan du blir varslet her

Vakttelefon veg, vann og avløp: 90088108

Ved påkjørsel av ville dyr: Ring politiet 02800 eller vakttelefon  95913734