Dette er en rullering, -det vil si en begrenset revisjon, og består av samfunnsdel og arealdel med bestemmelser og plankart.

Dermed er temaer som ikke ble tilstrekkelig behandlet ved forrige revisjon håndtert og det er gjort noen nødvendige oppdateringer.

Alle plandokumenter

Kommuneplanen er viktig i politisk arbeid med samfunnsutvikling, planarbeid og saksbehandling, for utbyggingsaktører og ikke minst for innbyggernes forutsigbarhet. 

Se presentasjon og kommunestyrets behandling

Les mer om kommuneplanen her