Fristen for å komme med forslag er 1. mai. Fristen for å søke om årets kunstnerstipend og kulturmidler til lag og foreninger er 1. mai

Les mer om kulturpriser og stipend

Send inn forslag til Stangeprisen

Send inn forslag til kulturvernprisen


Næringsprisen 2024

Formålet med næringsprisen er å hedre næringsaktører i Stange og stimulere til videreutvikling og nyskaping i kommunen. Prisen ble første gang delt ut i 2022.

Send inn forslag til næringsprisen


Kulturmidler 2024

Stange kommune deler årlig ut en rekke tilskudd til kulturlivet med formål å bidra til gode kulturopplevelser, kulturaktivitet og felles møteplasser for kommunens innbyggere. For å søke kulturmidler må foreningen ha organisasjonsnummer.

Søk om kulturmidler

Prisdryss på Stangedagene 2023