2022 er Frivillighetens år. Hver måned gjennom hele året deler vi ut frivilligprisen til noen i Stange som fortjener å bli satt ekstra pris på. Det er våre innbyggere som nominerer gode kandidater, og en jury velger blant forslagene som kommer inn.

Årets prisvinnere

Frivillighetspris til Annegret MohrMånedens frivillig januar 2022 tildeles Annegret Mohr. Gjennom sitt engasjement som frivillig i Stange Røde Kors står hun på "dag og natt" for sårbare eldre og barnefamilier. 

Frivilligkoordinator Serina Sørland deler ut pris til Annegret MohrSærlig under pandemien har hun bidratt med en viktig innsats for mennesker i alle aldre. Hun har vært aktiv i Stange Røde kors i mange år, både som leder av lokallaget, men også som aktivitetsleder for besøkstjenesten. 

Annegret har bidratt i å arrangere turer til friluftsteater på både Atlungstad og Kvennstuteater med servering, og bussturer Helgøya rundt med bespisning på Wood Hotell. Også dagsturer til Rasen leirsted og suppe-dag på Vollbu har hun vært en pådriver for. For barn og unge har hun blant annet bidratt til gjennomføring av tur til Lilleputthammer og besøk i Tangen dyrepark. Hun har også bidratt med en viktig innsats i førjulstiden, med utdeling av julegaveposer til hjemmeboende eldre.

Annegret har en viktig plass i aktiviteten Røde kors har på Stange helse- og omsorgsenter, og blir omtalt som et trygt knutepunkt for samarbeidet med Stange Røde Kors. Hun er rå på organisering. Får hun et ønske fra oss, så går det ikke mange dagene før hun har klarer å oppfylle ønsket vårt. Hun bistår blant annet med besøksvenner, bingo, allsang og trillegrupper. Hun har også flere ideer på lager som hun ønsker å sette ut i livet. En stor primus motor for å skape gode øyeblikk og spre glede til alle oss ved Stange Helse og omsorgssenter. "Den beste medisin for et menneske er et annet menneske."

Prisen ble delt ut på Stange Helse- og omsorgssenter hvor Røde Kors også hadde allsang. Prisvinneren ble overrekt diplom, blomster og spesiallaget krus fra Asvo av Serina Sørland og Anita Nysveen Romskaug på vegna av arbeidsgruppa for Frivillighetens år i Stange kommune. Etter utdeling ble prisvinneren feiret med Kaffe og Wienerkringle. 

StangehockeyMats Haugli og resten av dugnadsgjengen bak Stange Hockey har de siste årene lagt ned en imponerende innsats og utallig timer for å etablere et hockeymiljø i Stange. De har klart å skape et aktivt og godt miljø for barn og unge på Stange idrettspark, og når forholdene ligger til rette yrer det av liv på skøyteisen. Skøytebanen er til glede for alle, og har vært ekstremt viktig for mange det siste året.

Dugnadsgjengen bidrar med anleggelse og vedlikehold av skøyteis, anskaffelse av utstyr og sliping av skøyter. De har i dag to flotte baner, slipebu og varmebrakke. Gjengen bak har som formål å engasjere til hockeyaktivitet i Stange og øke interesse for sporten, noe de har oppnådd i aller høyeste grad. Med genuin interesse og stå på-vilje har de skapt et flott skøyteanlegg til glede for både små og store. De har bidratt til økt interesse for hockey og annen aktivitet på skøyter blant mange i lokalmiljøet, og har klart å etablere et fantastisk tilbud til lokalmiljøet.

Aktiviteten på og rundt isen er inkluderende og alle er velkommen til deres anlegg og ved SSK klubbhuset. Dette er et godt eksempel på aktivitetstiltak i ordentlig frivillighetsånd, og en verdig vinner av månedens frivillig. 

Prisen ble delt ut på Åpen skøytedag i regi av Stange Sportsklubb Hockey. Prisvinnerne ble overrekt diplom, blomster og spesiallaget krus fra Asvo av Serina Sørland (frivillighetskoordinator) og Torild Jacobsen (leder i idrettsrådet) på vegne av arbeidsgruppa for Frivillighetens år i Stange kommune. Det ble feiret med boller fra Bolleland for både små og store som var tilstede. 

Løypekjørere-Åsbygda ILDet er mange flotter skiløyper i Stange kommune og hver vinter blir det lagt ned utallige timer med frivillig arbeid for å kjøre skiløyper rundt om i hele kommunene.

Pruterud er et av disse stedene som tilbyr flotte skiløyper hver sesong. De frivillige i Åsbygda idrettslag Ski sikrer gode skiløyper på Pruterud for folk i kommunen og omegn. De kjører løyper, rydder traseer, reparerer og mye mer. De står på sent og tidlig!

Pruterud er et herlig tilbud for folkehelsen og gir glede til mange. Innbyggere i hele Stange nyter godt av de utallige timer med frivillig innsats som disse personene legger ned. Det å ha et snøsikkert område i en ellers snøfattig kommune er viktig og betydningsfullt. Folk har ulike ønsker og behov på vinteren. Dette har Åsbygda IL Ski tatt tak, og tilbyr i tillegg til flere mil med nypreparerte løyper hver helg gjennom vinteren også skihytte, akebakke og mulighet for grilling.

Prisen ble delt ut på Pruterud 13. mars hvor det var kretsrenn i regi av Åsbygda IL Ski. Prisvinnerne ble overrekt diplom, blomster og spesiallaget krus fra Asvo av Torild Jacobsen (leder i idrettsrådet) på vegne av arbeidsgruppa for Frivillighetens år i Stange kommune. 

Mona Djuphagen Flyen og Inger SleppenMånedens frivillig januar 2022 tildeles Ingeborg Refling Hagens kulturhus ved Inger Sleppen. Ingeborg Refling Hagen (1895-1989) var en folkekjær forfatter og kulturbærer med et stort engasjement for frihet, kultur og opplysning. Ved siden av å være en svært aktiv forfatter innen flere sjangre, var hun spesielt opptatt av å føre barn og unge inn i diktningens verden. Ingeborg førte en aktiv kamp mot fascismen og nazismen som forfatter og motstandskvinne. Hennes opplevelser og erfaringer under krigen overbeviste henne om at et levende åndsliv var beste forsvar mot umenneskelige ideologier. Kunst og litteratur var døråpner til bedre forståelse av samfunnet, våre medmennesker og oss selv. 

Fredheim var barndomshjemmet til Ingeborg som hun senere åpnet opp for yngre generasjoner som ville gå i hennes lære. I dag er Fredheim et kulturminne, et kunstnerhjem og et høyst levende kultursenter som med sin aktivitet hedrer arven etter Ingeborg Refling Hagen. Fredheim har blitt en scene og en visningsarena for allmennkultur i og utenfor Stange kommune, drevet av en høyst kapabel gjeng med frivillige. Foreningen Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim ble dannet våren 2015 av tidligere elever og venner av Ingeborg sammen med lokale krefter. Det er deres fortjeneste at stedet er åpent, særdeles godt vedlikeholdt og stadig fylt av meningsfull aktivitet. Det er dette vi ønsker å takke dere for. 

Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim har blitt en institusjon i Stange. Kvalitet, bredde, mangfold, involvering, inkludering og engasjement er ord som beskriver Fredheim og menneskene vi møter her. Pandemi er ingen hindring for en leder som Inger Sleppen, og selv om det er mange å berømme- så er hennes uredde stå på- vilje en viktig grunn til at Ingeborgdagene nå arrangerer for fjerde år på rad. 

Ordfører Bjarne Christiansen og Vigdis Alhaug17. mai hadde ikke vært den samme festdagen uten korps som bringer musikk ut i gatene. I Stange er vi så heldig å ha flere korps som spiller musikk rundt om i hele kommunen på 17. mai. Et av disse korpsene som sprer glede er Stange skole musikkorps. 

Månedens frivillig mai 2022 tildeles Vigdis Alhaug. Som leder i Stange skoles musikkorps strekker hun seg langt for å legge til rette for alle barn- og unge som er medlem i korpset, samt deres familie. Hun er en trygg og god leder og står frem som en god rollemodell. Hun gjør en uvurderlig innsats for rekruttering, samordning og ikke minst musikalsk glede.

Hennes frivillige innsats er til stede til alle døgnets tider og i all slags vær. Frivilligheten har en helt avgjørende rolle for å skape aktivitet i korpset og Vigdis går foran som et godt eksempel med arbeidet å lede korpset og sørge for videre rekruttering av musikalske talenter i Stange. På tross av utfordringer det siste årene har korpset, med Vigdis i spissen, likevel klart å avholde fysiske øvelser, seminarer, konserter og ikke minst spredt glede under 17. mai. 

KvennstuguteateretKvennstuguteatret har hatt forestillinger hvert år siden 1994, bare med ett unntak i 2020. De fortsetter å imponere år etter og, og det er ikke uten grunn at besøkende stadig vender tilbake.
 
De frivillige legger ned en imponerende innsats både foran og bak scenen, noe som kommer tydelig frem gjennom hele forestillingen. I 2018 bla tribuneanlegget som er i dag satt opp på dugnad, og som de selv sier: Her kan du sitte i innlandets flotteste amfi og nyte amatørteater på sitt beste.
 
De frivillige bak skaper aktivitet og glede, både for seg selv og andre

Arve Fossum og Sissel SivertsenMånedens frivillig mai 2022 tildeles Arve Fossum. Som leder for Atlungstad brenneris venner legger han ned en enorm frivillig innsats og antall timer på Atlungstad. I 2012 gikk den nyetablerte venneforeningen rett i arbeid, med verktøy og malersaler og tok fatt på et langsiktig rydde- og oppussingsarbeid. Noe som resulterte at de i 2013 ble med på Riksantikvarens liste over teknisk og industrielle kulturminner, mye takket være Atlungstad Brenneris Venner, med Arve i spissen. Tidligere i år ble Atlungstad brenneri også anerkjent med European Heritage Award/Europa Nostra 2022 i kategorien «Bevaring og tilpasset gjenbruk». I dag har de rundet 13.000 dugnadstimer, samt tappet over 276 000 flasker. 

Arve sitter også på stor historisk kunnskap og er en viktig kulturformidler i Stange. Denne kunnskapen deler han gjerne og videreformidler til andre på en god måte. Som en allsidig mann har han flere frivillige verv, motorveteranene Hedemark, Østgård aktivitetssenter og tidligere i nærmiljøsentralen i Stange, for å nevne noe. 

Kultursjef Kjersti Krageberg overrekker frivilligpris til Romedal vel ved Bente Ottinsen-ÅsenMånedens frivillig august 2022 tildeles Romedal vel. Romedal vel er et godt eksempel på en velforening som stadig jobber for å utvikle å forbedre nærmiljø i sitt område. Det ligge utallige antall timer med dugnadsarbeid og frivillige ildsjeler bak arbeidet de gjør. De bidrar blant annet med vedlikehold og står på for å holde det rent og trivelig for alle som bor i nærmiljøet. Gjennom året bidrar de også til å arrangerer en rekke sosiale sammenkomster som blant annet Romedalsdagene, 17. mai og julegrantenning. 

De tildeles frivilligprisen blant annet for deres arbeid med Romedalsparken som er bygget opp fra grunnen. Det som for noen år tilbake bare var skog, er nå blitt et sentralt møtepunkt i bygda. Her er alle velkommen, gamle og unge. Med skøytebane, gapahuk, tursti, sykkelbane og lekeapparater er det med på å bidra til økt aktivitet og felleskap i lokalsamfunnet. Spesielt er det blitt en møteplass for barn, og parken blir brukt til både bursdagsfeiringer, avslutninger, aktivitet og lek. 

Dette er en park som er i stadig utvikling, og vi gleder oss til å se hvor veien går videre. 

Månedens frivillig september 2022 tildeles Ottestad IL Sykkel. Sykkelgruppa skaper og sørger for mye aktivitet og glede gjennom hele året. De tildeles frivilligsprisen  blant annet for deres arbeid med arrangementet Gylne Gutuer som har blitt arrangert av Ottestad IL i og rundt Stange siden 2011. Det ligger utallige timer med dugnadsarbeid og ildsjeler bak arbeidet sykkelgruppa gjør, og de er mange som bruker av sin tid for å sette Stange i all sin høstprakt på kartet.
Ottestad sykkel

Send inn ditt forslag

Forslag til frivilligpris 2022