Aktuelle temaer

  • Motivasjon og ønsket endring 
  • Sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger
  • Belastning-mestring- Stress
  • Balanse mellom aktivitet og hvile


Det vil bli presentasjoner, dialog, diskusjoner, deling av erfaringer, oppgaver og utforsking av fysisk aktivitet og avspenning.  

6 kursdager à 3 timer på dagtid. 
Pris: 300 kr. (inkl. materiell, frukt og kaffe/te). 

Tirsdag 20.09 kl 11.00-14.00
Tirsdag 04.10 kl 11.00-14.00
Tirsdag 18.10 kl 11.00-14.00
Tirsdag 01.11 kl 11.00-14.00
Tirsdag 15.11 kl 11.00-14.00
Tirsdag 29.11 kl 11.00-14.00

Sted: Frisklivssentralen, Stange helse- og omsorgssenter, Dr. Thorshaugsveg 25, 2335 Stange. møterom 191-1 

Ta kontakt med Frisklivssentralen for mer informasjon og forsamtale.