SeptikrenovasjonEks. mvaInkl. mva
Boliger med WC tilknyttet slamavskiller16522065,00
Boliger uten WC tilknyttet slamavskiller8271033,75
Fritidseiendommer8271033,75
Tømming av tett tank pr. m³302377,50
Minirenseanlegg16522065,00

For store slamavskillere kan kommunedirektøren fastsette gebyr ut fra priser fra renovatør og levert mengde til HIAS.  For eiendommer med to eller flere boenheter tilknyttet en vanlig slamavskiller, kan det gis inntil 40 % avslag i gebyr for ekstra boenheter.