Pris for anlegg inntil 14 PE (personekvivalenter) på kroner 6500,-.
Dette dekker behandling av utslippstillatelse (3730,-), samt behandling av byggetillatelse
(2770,-).
For anlegg utover 14PE vil prisen fastsettes etter medgått tid.