Kommunestyret vedtar et gebyr på 3560 kroner for behandling av søknader om utslippstillatelse fra mindre avløpsanlegg i 2022. Dette innebærer en økning på 3,1% hvilket utgjør 110 kroner.