Om tjenesten
Kort beskrivelse Gi tilpasset undervisning og opplæring innenfor områdene:
språkvansker / språktilegnelse, språklydvansker / uttalevansker,
taleflytvansker / stamming, stemmevansker / stemmelidelser, afasi, dysartri, dysfagi / svelgvansker
Kriterier/vilkår Logopedene gir tjenester til barn og unge i førskole- og grunnskolealder i Stange kommune, og i noen tilfeller også til voksne.

Personer som er over grunnskolealder og som har behov for logopedhjelp, kan henvises til privatpraktiserende logoped på grunn av kapasitetsproblemer hos de kommunale logopedene. Noen diagnoser gir rett til fri hjelp hos private logopeder, og i slike tilfelle gis normalt ikke tilbud hos de kommunale logopedene. Vi kan være behjelpelige med å formidle kontakt med private logopeder dersom det er ønskelig, men kommunen har ingen forpliktelse til å skaffe logoped når det søkes private logopedtjenester.
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist
Søknaden sendes til Det kreves en henvisning underskrevet av foresatte for å få hjelp hos logoped. Både helsestasjon, barnehage og skole er behjelpelig med slik henvisning. Henvisningsskjema skal finnes både i skoler, barnehager og på helsestasjoner, men det kan også fås tilsendt ved henvendelse til Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA) eller lastes ned fra våre hjemmesider www.aakershagan.no.

Henvisningen sendes til Stange kommune, logopedtjenesten, postboks 214, 2336 Stange.
Annen informasjon

OM TJENESTEN

Det er vanligvis så stor pågang hos kommunens logopeder at man må regne med en viss ventetid før tiltaket kan komme i gang. Logopedtjenestene gis normalt i barnehagen, på skolen eller på logopedenes kontorer på ÅOA.

Kommunens logopeder følger skoleruta i Stange kommune. Denne kan fås ved henvendelse til ÅOA eller ved å gå inn på våre hjemmesider www.aakershagan.no 

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Ytterligere informasjon om logopedtjenestene i Stange kan fås ved henvendelse til ÅOA v/assisterende rektor på tlf.62 56 24 62 eller tlf. 62 56 24 60 (sentralbord)
Logopeder:
Cecilie Flobakk 979 58 334 cecilie.flobakk@stange.kommune.no
Inger Renolen 950 34 037 inger.renolen@stange.kommune.no
Mari Norgård Petershagen 415 52 325 mari.norgård.petershagen@stange.kommune.no
Sigrun M. Torp 970 11 187 sigrun.mangnes.torp@stange.kommune.no
Marit Simonsen 970 78 371 marit.simonsen@stange.kommune.no
Heine Jenssen 930 67 917 heine.jenssen@tange.kommune.no
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2017-09-14