Om tjenesten
Kort beskrivelse Bidra til mer kontrollert skjenking på arrangementer
Kriterier/vilkår Skjenkesteder og andre som ønsker å skjenke til spesielle tilstelninger.
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til Levere/sende søknad, kan bruke skjema ( fås ved henvendelse til Stange kommune) men kan også skrive på eget ark.
Annen informasjon

 

OM TJENESTEN

 

Ambulerende bevilling til sluttede selskaper, behandles etter delegert myndighet.

 

Enkeltanledning – åpne arrangement, skal ha uttalelse fra avdeling barn og familie og lensmannen.

 

 

 

Annen Informasjon

 

Det blir sendt rapporter slik at det kan forekomme skjenkekontroll

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Informasjonssenteret
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2017-03-13