Egen transport.

Naturstien på Budor er tilrettelagt for de som vi gå, trille, leke og hvile underveis. Den er ca. en kilometer lang. Starter i Koiedalen og går østover mot Klekkefjellet naturreservat. Mulighet for å finne multe og blåbær. Ta med kveldsmat og drikke for rast underveis. Bomveg.