Her blir det bocciaturnering, legg dere i trening!

Det blir også mange andre aktiviteter som stigegolf, badminton, speedminton, stylter, med mer. Vi kan ikke garantere at alt er med, men vi låner det som er ledig på BUA.
Ta med mat og drikke.