Mange har gode erfaringer med å snakke med andre som vet hva det handler om. Selvhjelp nytter, sier fagleder for voksne, Marianne Furuli, i Stangehjelpa.

Satser på selvhjelp i 2018

I 2018 ønsker Stangehjelpa å legge til rette for at folk kan hjelpe seg selv og hverandre i selvhjelpsgrupper. De har allerede satt i gang en gruppe.

- Ønsker du å bli med i ei selvhjelpsgruppe, eller du bare er nysgjerrig og ønsker mer informasjon, ta kontakt med oss! Det er ikke bindende å ringe og ta en prat, sier Marianne.

Gruppene er selvorganiserte, det vil si at Stangehjelpa bare setter i gang gruppene. Deretter leder gruppene seg selv. - Det fine med selvhjelpsgrupper som leder seg selv er at folk deltar på lik linje. Folk er selv ekspertene, sier Marianne.

Gruppa får innføring i gode rammer og «regler» for gruppa når den settes i gang, slik at gruppa fungerer på en god måte videre.

Selvhjelpsgruppene er åpne for alle over 18 år, uavhengig av type problem. Det viktigste er at folk ønsker å gjøre noe selv med et problem de opplever. Gruppene er gratis og uten henvisning, og alle har taushetsplikt slik at det er trygt å dele erfaringer. Stangehjelpa er opptatt av å bygge på folks ressurser, kunnskap om seg selv og sine erfaringer.

- Løsninger folk kommer på selv har bedre effekt og gir mer varig endring. Da kommer motivasjonen og engasjementet innenfra i stedet for fra oss som hjelpere, sier Jenny Tenmann, som også er ansatt i Stangehjelpa.

Jenny Tenmann (t.v) og Marianne Furuli jobber i Stangehjelpa, og er lokale kontaktpersoner for selvorganisert selvhjelp.Kan passe når som helst i livet

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper kan passe som en selvstendig mulighet, eller før, samtidig med eller etter hjelp og behandling.

Mange års erfaring viser at selvorganisert selvhjelp virker og er nyttig for oss alle. Selv om problemene ikke nødvendigvis blir borte, kan vi håndtere dem bedre.

- Vi kan alle møte på utfordringer i livet, og vi kan alle få behov for hjelp og støtte. Det er også viktig at vi tror på egne ressurser og henter frem egne krefter. Det er mye vi kan gjøre selv. Det er bra å ta tak i problemene tidlig før de vokser seg store, sier Marianne.

Selvhjelp er en jobb vi gjør for vår egen del, men av og til trenger vi andre mennesker for å få det til.  For mange er ei selvorganisert selvhjelpsgruppe nyttig i møte med «hverdagsproblemer» som for eksempel vansker i det sosiale livet, tap av jobb, hvordan håndtere ulike sykdommer eller være pårørende, eller det å være ensom. Hva som oppleves som et problem er opp til den enkelte.

Nyttig fellesskap

Jenny i Stangehjelpa ser at det er god hjelp å snakke med andre som også har problemer, uavhengig av problemet.

- Mange opplever å få mye forståelse i selvhjelpsgrupper. Andres erfaringer har ofte en helt annen troverdighet enn råd og tips fra oss hjelpere, sier Jenny og fortsetter: Selvhjelpsgrupper bidrar også til sosial støtte og følelsen av fellesskap. Og det sosiale fellesskapet er en viktig ingrediens i løsninger på nærmest alle typer problemer. Det kan også gi håp å se at andre i gruppa etter hvert mestrer livet bedre enn når de startet. Og det er godt å kunne være en støtte for andre, akkurat det er god hjelp i seg selv, sier Jenny.  

Selvhjelp Norge – en samarbeidspartner over hele landet

Stangehjelpa samarbeider med Selvhjelp Norge for at selvorganisert selvhjelp skal være en mulighet i Stange kommune. Sammen har de opprettet en ressursgruppe, som skal jobbe videre med at selvorganisert selvhjelp skal bli en mulighet i kommunen.

Selvhjelp Norge er et Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp som jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet etter Nasjonal plan for selvhjelp. Hovedoppgaven til Selvhjelp Norge er å bidra til utvikling av selvhjelpsarbeidet lokalt over hele landet. Erna Majormoen, daglig leder for distriktskontoret til Hedmark og Oppland i Selvhjelp Norge, er Stangehjelpas lokale samarbeidspartner.

Fakta: Hva er selvorganisert selvhjelp?

Selvhjelpsforståelsen: Selvorganisert selvhjelp er en del av vår helseforståelse. Det handler om å bevisstgjøre egne tanker og holdninger. Det gjør at vi kan styrke egne evner og muligheter til å delta i egen endringsprosess når vi møter livsproblemer. All endring starter hos den det gjelder. Hver og en av oss har kunnskap om oss selv og egne erfaringer som vi kan bruke når vi møter livsproblemer. Og vi har krefter vi kan hente frem for å få det bedre. Å sitte i førersetet er en forutsetning for å ta styringen over eget liv – uansett om jeg vil ta tak i problemet på egen hånd, snakke med venner, familie, andre som har problemer, gå i en selvhjelpsgruppe eller be om hjelp fra det offentlige. Vi kan bruke selvhjelpsforståelsen selv, eller sammen med andre.

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper: Er et fellesskap av mennesker som opplever ett eller flere livsproblemer. Gruppene er uavhengig av kjønn, problem, med eller uten en definert sykdom og for alle aldre over 18 år. For å delta må du ha egen vilje og motivasjon til å gjøre en endring i livet. Det er gratis å delta, men koster vilje og krefter. Gruppene blir satt i gang av en igangsetter, og leder deretter seg selv med utgangspunkt i anbefalte rammer og prinsipper for møtene.