Av: Are Stenfeldt-Nilsen


Guttorm Toverud har doktorgrad i veiledning, terapi og pedagogikk, og en mastergrad i rusavhengighet - begge fra USA. (FOTO: Are Stenfeldt-Nilsen). Han gikk dypt inn i avhengighetsproblematikken. Her forklarer han forskjellen mellom en rusavhengig og folk flests reaksjon på rusmidler. Mange fagfolk og andre vet ikke at rusavhengige får en annen og langt kraftigere reaksjon av rusmidler og at hjerneforskning nå kan forklare dette biokjemisk.

En av verdenshistoriens mest utgitte og innflytelsesrike bøker

Boken "Alcoholics Anonymous" ble utgitt i 1939 og beskriver avhengighet som et bio-psykososialt todelt problem; en fysisk del og en mental del. Den er pr. 2017 solgt i nesten 50 millioner eksemplarer og er den mest vellykkete og brukte manualen i rusbehandling verden har sett. Moderne hjerneforskning bekrefter det som står beskrevet som fenomener i Storboka.

-Minst 10% av befolkningen reagerer annerledes på rusmidler enn majoriteten. De har i utgangspunktet ikke en trang til å flykte, svak viljestyrke, har etiske eller moralske problemer eller er dum. Snarere tvert i mot, sier kursholder Guttorm Toverud; undersøkelser viser at de som utvikler rusavhengighet i snitt er smartere enn øvrigheten. Når de først har begynt å ta et rusmiddel utløses et kroppslig sug etter mer. Det blir som en orgasme i hjernen. Opplevelsen kan være inntil ti ganger så sterk som hos en "vanlig" person. Denne kroppslige reaksjonen rår ikke den avhengige med. Selv om man en tid klarer seg uten rus vil en rusavhengig alltid begynne igjen. Det vet alle som jobber med rusavhengige. Storboka inneholder en nøyaktig oppskrift på hva man kan gjøre for å bli i stand til å leve livet på livets premisser uten å begynne igjen.

Hvis 12-trinnsbehandling skal vokse i Norge må vi drive helhetlig og god behandling basert på originaloppskriften i Storoka og ikke fra "hitta på"-varianter basert på tilfeldige selvbiografier og fra erfaringer i fellesskapene AA og NA. Det drives endel ufullstendig 12-trinnsbehandling skodd over den lesten som fører til lav aksept i fagmiljøene og varierende kvalitet i behandlingen.


Hele Stangehjelpa på storbokkurs: I tre hele dager var alle i Stangehjelpa, to representanter fra Eidsvoll kommune, en fra Åmot kommune samt andre inviterte, på storbokkurs i Ottestad Ungdomsskoles auditorium.
(FOTO: Are Stenfeldt-Nilsen). Kursholder Guttorm Toverud klarte på en mesterlig måte å formidle innholdet uten at det ble kjedelig et sekund. Tilsammen er kurset på ni dager fordelt på tre bolker.


Ingen har et rusproblem

-90% av ressursene i Norge brukes på de 10% "verste" - da gjerne bare til symptomlindring. Dette kan karakteriseres som "gjødsling i symptomområdet". Ingen har noensinne blitt rusfri fordi de har fått en villa, Volvo eller vov-vov sier Guttorm humoristisk. Men bak er det et alvorlig poeng. 

Det er nesten ingen som kommer og sier de har et avhengighetsforhold til rus. Folk oppsøker hjelp fordi de har symptomer de vil bli kvitt. De opplever problemer på jobben, i familien, i nære relasjoner, med økonomien, med boforhold osv., men dette er bare symptomer på en underliggende avhengighet og hjelp i disse områdene vil ofte bare føre bare til mer elendighet på sikt.
 

"Älda på" - Krisen som motiverende faktor

-Som fagfolk og hjelpeapparat er det viktig å selge inn en løsning som virker. Det betyr at det må stilles krav. Det er krisen som ofte er den motiverende faktor for en rusavhengig. Guttorm understreker viktigheten av å ha et skikkelig behandlingsopplegg å tilby istedet folk når folk er motiverte og krisene melder seg.
 

Ni dager - "Back to basic"

Nå er bolk én ferdig, og vi ser frem til neste runde med store forventninger. Storbokkurset henger sammen med Stangehjelpas 2017-satsning; "Back to basic". 12-trinnsbevegelsen var den opprinnelige og første recovery-bevegelsen innen rus. Av grunner det blir for omfattende å komme inn på i denne sammenhengen er 12-trinnsbehandling lite utbredt i Norge.

Storbokkurset for fagfolk er et skritt i retning av å smelte sammen en kultur som har vært preget av likemanns-arbeid og lite profesjonalitet til å bli en tilnærming som alle kan samles om - fagfolk og "likemenn". Vi gleder oss til fortsettelsen og ønsker Guttorm god tur hjem til USA og velkommen tilbake etter sommerferien.

For mer info om Guttorm Toverud, KLIKK HER

* * *