NATUR
Utsikt utover Stange vestbygd. FOTO: Mette Tangen

Datoer for kurs i 2018:

BOLK IBOLK IIBOLK III
31.Jan -2.Feb
(ons-fre)
11.-13. April
​(ons-fre)
13.-15. Juni
(ons-fre)

 

Stangehjelpa har engasjert Guttorm Toverud som har doktorgrad i veiledning, terapi og pedagogikk, og en mastergrad i rusavhengighet - begge fra USA. Han har snart 30 års erfaring med i å holde kurs i "Storboka" samt med implementering av 12-trinns behandlinger i forskjellige sammenhenger.

Nytt i norsk kommunal sammenheng er satsningen på "storbokkurs" og 12-trinnsbehandling basert på originaloppskriften.

Guttorm Toverud

Storbokkursets betydning som ledd i rusbehandling​

En av brukerne som var med på forrige kurs sier at storbokkurset var helt avgjørende for hans forståelse av 12-trinnsprogrammet:

-Listen med de 12 trinn lyste mot meg og jeg var virkelig i opposisjon til dem, sier brukeren.
-Guttorm forklarer det på en måte som gjør at det blir en helhetlig forståelse. For første gang har jeg fått tak i hva avhengighet egentlig dreier seg om og forstår at det finnes en løsning på problemet. Storbokkurset har gitt meg mot, inspirasjon og «guts» til å ta fatt på trinnprosessen.
​-I dag er jeg helt rusfri. Jeg oppfordrer alle som har et problem med avhengighet eller fagfolk som jobber med avhengige til å ta dette kurset.

​En annen bruker uttrykker det slik:
​-Endelig fikk jeg fått svar på hvorfor jeg alltid har tenkt "worst case"-scenarioer og ikke minst fått en konkret oppskrift på hvordan jeg kan forbedre denne tenkningen. Det er noe med helheten som må forstås før man kan forstå delene av 12-trinnsprogrammet, fortsetter han og tilføyer "Dette har gitt meg et helt nytt liv".


Storbokkursets betydning for fagfolk som jobber med alkohol, rus eller andre former for avhengighet

Dette kurset er ikke tilknyttet til AA, men heller et faglig kurs om hvordan å bruke boken til Anonyme Alkoholikere i en terapeutisk kontekst/sammenheng. Fagfolk kan umiddelbart bruke kunnskapen fra kurset i møte med avhengige.

Ingen forkunnskaper trengs for å ha nytte av kurset. De som tar kurset vil få en dyp innsikt i avhengighet (problemet), løsningen og menneskesynet som ligger til grunn for løsningen.

"The buzz is the name of the game"

Det sies at storboka er opphav til alle de hundrevis av andre 12-trinnsfellesskapene som finnes (OA, GA, NA, SA +++) men handler bare innledningsvis om alkohol. 12-trinnsmodellen har en felles løsning for alle avhengigheter. Kurset gir dermed automatisk innsikt i hvordan jobbe med alle andre avhengigheter. Overføringsverdien er høy.

​Stangehjelpa blir Norges første «Recovery Dynamics»-enhet

I Februar 2018 starter Stangehjelpa 12-trinnsbehandling etter «Recovery Dynamics». Det er en manualbasert 12-trinnsbehandling som er en operasjonalisering av innholdet i Storboka slik at det kan brukes terapeutisk. Dette for å sikre deltakerne en eksakt gjennomgang av hele trinnprosessen slik den er beskrevet i originalteksten. Siden "Recovery Dynamics" er forankret i storboka er den velegnet som metode hvor terapeutene kommer fra ulike behandlingstradisjoner. Det trengs ingen egenerfaring for å drive profesjonell 12-trinnsbehandling så lenge den er forankret i storboka slik "Recovery dynamics" er.

PRIS: kr. 1.500,- pr bolk, pr. person. (Totalt kr. 4.500,- for hele kurset, 9 kursdager). Det er en forutsetning å ta BOLK I for å gå videre på BOLK II og III og å ta BOLK I & II for å ta BOLK III.

Kommuner eller andre institusjoner som ønsker å kommer i grupper, ta kontakt for å få en fast gunstig gruppepris eller spørsmål: are.stenfeldt-nilsen@stange.kommune.no

Are Stenfeldt-Nilsen
are.stenfeldt-nilsen@stange.kommune.no 
Mobil: 941 72 482

​Hjertelig velkommen!