Yrkesorganisasjoner
Her finner du linker til yrkesorganisasjoner, både sentralt og lokalt. Savner du noen, gi beskjed til webredaksjonen.

Sentralt:
Fagforbundet
Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund (UHG)
Den norske lægeforening
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Jordmorforeningen
Kommunenes Fellesorganisasjon
Norsk Arbeidsgiverforening
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Teknisk-naturvitenskapelig forening
NITO
Norsk SykepleierforbundTeknisk-naturvitenskapelig forening
Norsk Psykologforening


Lokalt
Fagforbundet i Stange
UHF - Hedmark og Oppland