Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Siste nytt

Hedmarken landbrukskontor

!!!På grunn av oppdatering av kommunens nettsider vil det i en periode ikke komme nytt stoff/endringer av stoff på hjemmesiden vår. Vi satser på å være tilbake i juni!!!

 

Hedmarken landbrukskontor er et interkommunalt landbrukskontor for Hamar, Løten og Stange kommune. Kontoret ble etablert 1.januar 2009 på Landbrukssenteret på Blæstad.

Her deler vi lokaler med Hedmark Bondelag, Hedmark Landbruksrådgivning, Vang Almenning, Hedmarken Regnskap AS og Høgskolen i Hedmark, Blæstad.

I dag er vi 7 ansatte på kontoret med ulike arbeidsområder. Mer om oss og vår kontaktinformasjon finner du under "Ansatte" i høyre marg.

 

 

Tlf: 62 53 30 50

 

Følg oss gjerne på facebook: https://www.facebook.com/hedmarken.landbrukskontor

 

Aktuelle søknadsfrister
Dato Søknadsfrist for:
15.januar Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak, rovvilt
20.januar Produksjonstilskudd
Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
1.mars Statstilskudd til skogsbilveger
Tilskudd til tiltak i beiteområder
15.april SMIL (Spesielle miljøtiltak i jordbruket)
15.mai Produksjonstilskudd - NYTT SYSTEM! Absolutt søknadsfrist.
1.juli BU-midler tradisjonelt - 2.omgang
1.oktober Tilskudd til generelle miljøtiltak i landbruket (RMP)
Statstilskudd til skogsbilveger
15.oktober Produksjonstilskudd - NYTT SYSTEM! Absolutt søknadsfrist.
20.oktober Tilskudd til beitelag (Organisert beitebruk)
31.oktober Erstatning for avlingssvikt og erstatning for svikt i honningproduksjon
1.november

Melde interesse for BU-midler tradisjonelt landbruk
Erstatning for skader på husdyr drept av fredet rovvilt

1.desember

Søknad om melkekvote på ku for nyetablering
BU-midler tradisjonelt landbruk - Innovasjon Norge

Hele året Tidligpensjon for jordbrukere
Tilskudd til avløsning ved sykdom mv. - frist 3 mnd. etter siste sykedag
Tilskudd til drenering av jordbruksjord
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
BU-midler bygdenæringer - Innovasjon Norge
2018 10.januar Produksjonstilskudd Nytt system - frist for etterregistrering av opplysninger.

 

 

Sist endret: 19.05.2017
|
|
|